ян. 11 2013

ДЕКЛАРАЦИЯ по повод приетото решение на Общински съвет Ловеч за определяне на Такса битови отпадъци за 2013 г.

Прочетено2370пъти

lovechobshtina103121ДЕКЛАРАЦИЯ

 от  Павлин Иванов,  Данчо Заверджиев и Тодор Пеев – граждани на град Ловеч

Във връзка с Решение № 265 от 21.12.2012 г. за приемане повторно на Решение № 252 от 27.11.2012 година с промяна на Приложение № 1 към приетото решение на Общински съвет Ловеч , сме длъжни да заявим нашата позиция по този особено важен за жителите на общината проблем.

Ние, заявяваме категоричната си позиция против определяне размера на такса за битови отпадъци за 2013 г. в промили върху данъчна оценка с Решение № 252 от 27.11.2012г. на Общински съвет Ловеч поради следните причини:

 1. Такса битови отпадъци /ТБО/ не може и не трябва да е втори имотен данък в разрез с принципа „замърсителя плаща”.

 2. Водещ принцип при прилагане на Европейската и държавната политики по отношение на опазване на околната среда е превенцията – т.е. първоначалното предотвратяване на образуването на отпадъци.

 3. Друг основен принцип, залегнал в стратегическите Европейски документи, които България следва да прилага като страна член на Европейския съюз, е да насърчи намаляването на образуването на отпадъци – т.е. стимулирането на разделното събиране на отпадъците.

В този смисъл предложението на г-н Минчо Казанджиев, прието повторно от общинските съветници с Решение № 265 от 21.12.2012 г., не е в посока на директно прилагане на Европейските директиви в областта.

4. В българското законодателство, съгласно чл.67, ал.1 от ЗМДТ размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а според ал.2, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. Двата способа за определяне размера на таксата за битови отпадъци не се прилагат алтернативно, а при условията на евентуалност – в посочената в закона последователност.

 

След като в Закона е регламентирано, че размерът на таксата за битови отпадъци може да се определи по реда на чл.67, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, само когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, то е необходимо да бъде обосновано наличието на основания за прилагане на способа по чл.67, ал.2 от ЗМДТ, т.е. невъзможността да се приложи реда по чл.67, ал.1 от ЗМДТ.

 

Както е известно, това обстоятелство следва да бъде надлежно мотивирано и доказано в решението на  Общинския съвет.


В конкретния случай считаме, че посочените мотиви както от кмета, а така също и от общинските съветници, гласували „ЗА“ приемане повторно на решението , че „Не може да се определи количеството битови отпадъци и няма механизъм за това”  са в противовес със законодателството и представляват отказ на общината да поеме отговорност за управление на отпадъците в Община Ловеч.

 

Ние настояваме общинската администрация и Общински съвет Ловеч да изпълняват своите ангажименти и задължения по прилагането на политиките на Република България и ЕС, по отношение на Закона за местните данъци и такси, Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците, за да не пада като тежест върху гърба на данъкоплатеца.

Ние сме напълно разочаровани от бездействието на общинска администрация Общински съвет Ловеч, защото те не предприеха нищо в продължение на цяла една календарна година. Не ни се предложиха никакви други варианти, а се тръгна по линията на най-малкото съпротивление и за поредна година бе определен размерът на такса битови отпадъци в промили върху данъчна оценка.

В тази връзка искаме да напомним, че срещу начина за определянето на размера на таксата се водят съдебни дела. Вече има и дело спечелено на първа инстанция от Гражданска инициатива „Справедливост” във Варна. Отменено решение на Общински съвет – Горна Оряховица с Решение от 21.11.2012 Г. по АДМ. Д. № 8705/2012 Г., VІІ ОТД. на ВАС, същото се случи и с решението на Общински съвет в Бургас.

Дела се водят и в София, Ямбол, Велико Търново, Русе, Благоевград и Шумен.

С бездействието си общинска администрация рискува да нареди и Община Ловеч в списъка на общините срещу, които са заведени съдебни дела по отношение на такса битови отпадъци.

Направените анализи за прилагането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в Община Ловеч за 2010 г. и 2011 г. не са задоволителни и налагат единствено извода, че е необходимо да се повиши ефективността от информационните кампании за мотивиране на гражданите за разделно събиране на отпадъци.

Приетото повторно Решение № 252 от 27.11.2012г. няма да спомогне нито пряко, нито косвено за насърчаване на разделното събиране на отпадъците, нито до намаляването на тяхното образуване.

В тази връзка настояваме общинска администрация :

– През 2013 г. да изгради сепарираща инсталация или да въведе реално разделно сметосъбиране, като по този начин ще се намали количеството на депонираните отпадъци в депото минимум с 60%, а от там ще се намали и  необходимата сума за таксите за покриване на средствата за задължителните отчисления в Министерството на околната среда и водите, които за 2014 г. ще са повече от 35 лева на тон депониран отпадък.

– Да намали стойността на услугите по чистотата не чрез вдигане на ТБО, а чрез финансиране на цялостни решения – реално обвързване на таксата с КОЛИЧЕСТВОТО на генерираните отпадъци, а не с данъчната оценка на имота. По този начин би имало мотивация за намаляване на количествата на отпадъците от страна на гражданите и юридическите лица, а като следствие граждани и фирми да плащат реална цена за генерираните от тях отпадъци.

Ние като жители на община Ловеч, сме категорични в позицията си, която по наше дълбоко убеждение е в интерес на всички жители на общината, и настояваме Общински съвет Ловеч да отмени Решение № 265 от 21.12.2012 г.

11.01.2013 г.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

Коментари

 1. vladi каза:

  Явно другите сме селяни на Ловеч ама както и да е. Ми действате, че то ако всичко се остави на самотек ще се окаже, че сме в Османската империя и по този параметър.

 2. by the way каза:

  …гордея се, че си пия бирата с някои от вас, успех!

 3. Подкрепям декларацията скъпи съграждани!!!

 4. И аз съм с Вас.

 5. Iskren Trifonov каза:

  подкрепа и от мен!

 6. Подкрепям декларацията, защото вече се задушавме от данъци, които не се знае кого облагодетлстват!

%d блогъра харесват това: