Две проверки на междуселищния транспорт иска кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова

Прочетено1632пъти

Две писма за проверки по договорите за междуселищен транспорт е изпратил кметът на Община Маринова Корнелия Маринова миналата седмица до съответните фирми и институции.

От управителя на „Ловеч Автотранспорт“ ЕООД се иска след изтичане на всеки месец да информира общината за изпълнените курсове по часове и дати по автобусните линии, възложени от Община Ловеч. Припомня се, че един от критериите за редовно изпълнение на възложените за изпълнение маршрутни разписания е дали това е вписано във водения в автогарата дневник

От началника на Регионален отдел „Автомобилна администрация” в Ловеч се очаква да извърши проверки относно наличието на необходимата информация за пътуващите в автобусите и съответствието на продаваните билети с изискването на Закона за автомобилните превози.   Припомня се, че съгласно условията на договорите, превозвачите трябва да намалят и цените на билетите между автобусните спирки, като те да са част от цената между крайните автобусни спирки и да бъдат пропорционални на пропътуваното разстояние по автобусната линия.

Съгласно изискването на чл. 31, ал. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 г. превозвачите трябва да поставят на видно място за пътуващите таблица с цените на билетите за пътуване, а самите билети трябва да отговарят на изискването на чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози.

Тази молба може да бъде извършена от „Автомобилна администрация” в качеството на контролен орган, съгласно разпоредбите на чл. 91 от Закона за автомобилните превози и чл. 42 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Общината очаква да бъде уведомена за резултатите от проверката.

Както вече съобщихме, на 18.05.2017 г. бяха сключени договори с определените след проведена процедура по ЗОП превозвачи за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии: София-Ловеч и Ловеч-Вълчитрън от Републиканската транспортна схема, от квотата на Община Ловеч и по всички автобусни линии от Областната транспортна схема на Ловешка област, от квотата на Община Ловеч, по 6 обособени позиции“.

Договорените цени на билетите за превоз между крайните автобусни спирки по възложените автобусни линии са  значително намалени спрямо предходните.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf/