юли 13 2014

Два нови проекта спечелени от Община Троян

Прочетено1506пъти

troyan1307141Два нови проекта по МИГ спечели Община Троян, по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, от Държавен фонд „Земеделие“.

Първият проект е „Обновяване на туристическата инфраструктура на град Троян, чрез създаване на атракционни зони в Музея на занаятите и изграждане на туристическа пътека“.

         Целта на инвестиционното предложение е да се разнообрази и подобри туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетителите в община Троян. То включва създаването на атракционни зони в Музея на занаятите в Троян, чрез монтирането на 3 броя въртящи се витрини, в които ще бъдат поставени особено ценни експонати. С времето те ще бъдат променяни. Във фоайето на Музея ще бъде монтиран информационен пункт, който ще предоставя допълнителна информация за визуализация на археологическите находки и обекти в региона и всичко свързано с културното наследство в община Троян.

По проекта се предвижда да бъде обособена туристическа пътека – от Музея на занаятите до връх „Турлата“, чрез доставка и монтаж на парково оборудване, което включва: 37 броя указателни табели с форма на стрелка, с надпис за обозначаване на маршрута на пътеката, информационни табели 200/100 см. На български и на английски език, 6 пейки, беседка, маса с пейки и 8 кошчета за смет.

Трасето на туристическата пътека има два варианта за преминаване: кратък – с обща дължина 3,5 км. и удължен – с обща дължина 4,5 км.

Общата стойност на проекта е 28 489 лв. без ДДС.

 

Вторият одобрен проект е „Изграждане на информационно-културен център в град Троян“.

         Проектът обхваща североизточната част на сградата, която е обособена като самостоятелен обект. Това е бившият китайски ресторант, чието преустройство и надстрояване засяга проектът.

На партерно ниво ще бъде организирана мултифункционална и с достатъчно мобилност зала, с основно предназначение за експозиции и даваща възможност да се използва за културни и туристически презентации, организиране на изложби и др. Втора зала ще бъде обособена на второ ниво, която ще се използва предимно за събрания, конференции и т.н. Залата ще бъде за 80 места – една зала, от която Троян отдавна има нужда.

Архитектурният облик на сградата ще бъде съобразен с характера на останалите сгради от централната част на Троян, а именно: Марковските къщи, Музеят, Конакът. Предвидените материали са в унисон с материалите, използвани в сградите на срещуположния бряг на р. Бели Осъм. Целта е създаване на общ комплекс „Върху реката“, с характерния за балканджийската къща стил.

Общата стойност на проекта е 333 х.лв. без ДДС.

 

Деветте проекта на Община Троян, финансирани от програма „ЛИДЕР“ чрез Местната инициативна група Троян – Априлци са одобрени, като общата стойност на полученото финансиране е 1 204 000 лв. Два проекта са свързани с изграждането на кътове за отдих и игра на децата и са в ход на изпълнение / с. Балканец и с. Дебнево/; проектът за Троян ще започне да се изпълнява септември месец, за да могат децата да играят в градината при киното; два проекта, свързани с туристическата инфраструктура / Музеят и подмяна на пейките на площада и поставянето на информационния кьоск/; два проекта, свързани със залесяване и възстановяване на горски потенциал /с. Старо село и с. Калейца/; проект за цялостна реконструкция на улица „Букова“; двата проекта, свързани с реконструиране на стари сгради в централната градска част /бившите „Балканска звезда“ и „Китайски ресторант“/.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82/

%d блогъра харесват това: