«

»

окт. 30 2013

Разпечатай това Публикация

Данчо Заверджиев спечели четвърто дело срещу кмета на Община Ловеч Минчо Казанджиев!

Прочетено2362пъти

dancho2806121Павлин Иванов

За четвърти път Данчо Заверджиев печели дело срещу ловешкият кмет Минчо Казанджиев! С решение на Административен съд Ловеч от днес, отменя решението на кмета, с което той отказва достъп до обществена информация, поискана от гражданина.

За пореден път съдът се произнася в полза на правото на достъп до информация и за пореден път се доказва, че практиката кмета и неговата администрация да погазват законите е порочна!

На 23 май 2013 г. Заверджиев е поискал от кмета Казанджиев копие от пътна книжка на лек автомобил с рег. № ОВ 5000, собственост на Община Ловеч за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. Жалбоподателят е обосновал искането си за достъп до обществена информация с необходимостта да си състави мнение за законосъобразното прилагане на изискванията за съставяне на документите, свързани с експлоатацията на превозното средство, съгласно Закона за счетоводството от общинската администрация при наличие на надделяващ обществен интерес.

С решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация с изх. № Р-ДОИ-45-1/04.06.2013 г. Кметът на Община Ловеч е отказал достъп на жалбоподателя до поисканата от него обществена информация. Като правно основание за отказа е посочен чл. 28, ал.2 от ЗДОИ. Фактическите основания, посочени от Административния орган в оспореното Решение за отказ за предоставяне на отказ до обществена информация са: 1. Пътната книжка не се съхранява в Дирекция „Икономическа политика и бюджет” като счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството и тази книжка не съдържа информация, която жалбоподателят иска – установяване на реалното ползване на автомобила за дейността на Община Ловеч. 2. За конкретния случай не са налице елементи на надделяващ обществен интерес съгласно § 1, т.6 от ЗДОИ. 3. Копирането на подобни обемни документи не отговаря на смисъла и целта на закона.

След получаване на странното решение, Данчо Заверджиев завежда поредното си дело срещу кмета Казанджиев.

С мотивите на решението, за преден път се разбива сбърканият начин на мислене на ловешката администрация, чувството й за недосегаемост, увереността й че тя е над законите и правилата!

Като следствие от решението, Кмета на Община Ловеч трябва да се произнесе в едномесечен срок и да отговори на Заверджиев, при съобразяване със задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение.

Решението може  да се обжалва чрез Административен съд Ловеч пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

„Ловеч днес“ поздравява г-н Заверджиев за упоритостта му в отстояване на гражданските права и за поредната му победа над кмета Казанджиев!

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5/

%d блогъра харесват това: