Данчо Заверджиев спечели четвърто дело срещу кмета на Община Ловеч Минчо Казанджиев!

Прочетено2843пъти

dancho2806121Павлин Иванов

За четвърти път Данчо Заверджиев печели дело срещу ловешкият кмет Минчо Казанджиев! С решение на Административен съд Ловеч от днес, отменя решението на кмета, с което той отказва достъп до обществена информация, поискана от гражданина.

За пореден път съдът се произнася в полза на правото на достъп до информация и за пореден път се доказва, че практиката кмета и неговата администрация да погазват законите е порочна!

На 23 май 2013 г. Заверджиев е поискал от кмета Казанджиев копие от пътна книжка на лек автомобил с рег. № ОВ 5000, собственост на Община Ловеч за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. Жалбоподателят е обосновал искането си за достъп до обществена информация с необходимостта да си състави мнение за законосъобразното прилагане на изискванията за съставяне на документите, свързани с експлоатацията на превозното средство, съгласно Закона за счетоводството от общинската администрация при наличие на надделяващ обществен интерес.

С решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация с изх. № Р-ДОИ-45-1/04.06.2013 г. Кметът на Община Ловеч е отказал достъп на жалбоподателя до поисканата от него обществена информация. Като правно основание за отказа е посочен чл. 28, ал.2 от ЗДОИ. Фактическите основания, посочени от Административния орган в оспореното Решение за отказ за предоставяне на отказ до обществена информация са: 1. Пътната книжка не се съхранява в Дирекция „Икономическа политика и бюджет” като счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството и тази книжка не съдържа информация, която жалбоподателят иска – установяване на реалното ползване на автомобила за дейността на Община Ловеч. 2. За конкретния случай не са налице елементи на надделяващ обществен интерес съгласно § 1, т.6 от ЗДОИ. 3. Копирането на подобни обемни документи не отговаря на смисъла и целта на закона.

След получаване на странното решение, Данчо Заверджиев завежда поредното си дело срещу кмета Казанджиев.

С мотивите на решението, за преден път се разбива сбърканият начин на мислене на ловешката администрация, чувството й за недосегаемост, увереността й че тя е над законите и правилата!

Като следствие от решението, Кмета на Община Ловеч трябва да се произнесе в едномесечен срок и да отговори на Заверджиев, при съобразяване със задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение.

Решението може  да се обжалва чрез Административен съд Ловеч пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

„Ловеч днес“ поздравява г-н Заверджиев за упоритостта му в отстояване на гражданските права и за поредната му победа над кмета Казанджиев!

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5/

%d блогъра харесват това: