авг. 29 2012

Данчо Заверджиев пита: на какво „мирише“ най-модерната тоалетна на Балканите?

Прочетено1677пъти

Павлин Иванов

Със свое заявление от 29 август  по Закона за достъп до обществена информация до Председателя на Общински съвет Ловеч, Данчо Заверджиев задава три въпроса на Корнелия Маринова, касаещи изпълнението на решение № 601 от 30.09.2010 на предишния ОбС. мандат 2007-2011г. :

– В изпълнение на Решение № 601 от 30.09.2010 г.на Общински съвет Ловеч за колко лева е закупена  WС с четири кабини плюс една инвалидна и два писоара за нуждите на населението в централната  част на град Ловеч ?

– На коя дата е проведен публичен търг или конкурс за закупуване на WС с четири кабини плюс една инвалидна и два писоара за нуждите на населението в централната  част на град Ловеч в изпълнение на Решение № 601 от 30.09.2010 г.на Общински съвет ?

– На коя дата и с колко лева е увеличен уставния капитал на „ЕКО” ЕАД – гр. Ловеч в изпълнение на Решение № 601 от 30.09.2010 г.на Общински съвет ?

Първоначалното решение 601 на ОбС мандат 2007-2011 включва само една точка, а именно предложението на Антоанела Дончева – изпълнителен директор  на „ЕКО” ЕАД за отпускане на средства от фонд „Приватизация” – 91 %, на „ЕКО” ЕАД – гр. Ловеч за закупуване на WС с четири кабини плюс една инвалидна и два писоара за нуждите на населението в централната  част на град Ловеч на стойност 29 400 (двадесет и девет хиляди и четиристотин) лева.

Областният управител връща решението и то е прегласувано на следващото заседание, като с новото решение № 625 от 28.10.2010 е допълнено решения № 601 и са включени две нови точки:

2. С отпуснатите средства по т. 1 в размер на 29 400 лева, да бъде увеличен капитала на „ЕКО” ЕАД – Ловеч от 50 000 лв. на 79 400 лева.

3. Възлага на изпълнителния директор на „ЕКО” ЕАД – Ловеч да впише увеличението на капитала на Търговския регистър.

Отговор по заявлението на Данчо Заверджиев трябва да бъде получен до 14 дни, след което „Ловеч днес“ ще ви запознае с него.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%b5/

%d блогъра харесват това: