мар. 29 2013

Данчо Заверджиев: Никой, нито Кмет, нито Общински съвет, нито Политическите Партии, нито който и да е друг е виновен за това в какъв град живеем, освен самите НИЕ, гражданите на този град

Прочетено2340пъти

dancho2304121Интервю на Павлин Иванов

На последното си заседание проведено на 26 март 2013 г., част от съветниците в Общински съвет Ловеч скандализираха обществото с няколко свои решения. Две от тях, бяха в буквален смисъл срещу гражданите. За да разберем повече, поканихме за коментар Данчо Заверджиев, който е вносител на питане към съветниците и вносител на предложение.

Г-н Заверджиев, част от съветниците, по безпрецедентен начин застанаха срещу вас, срещу положената от тях клетва и общественият интерес. Бихте ли разказали на читателите на „Ловеч днес“ какво се случи на заседанието?

Най-добре е Вашите читатели да изгледат записа от заседанието на Общински съвет и всеки сам да си състави мнение какво се е случило.

Освен отговор на питането си, аз трябваше да се изкажа в рамките на 5 мин. Съгласно правилника на ОбС  още преди предложението, гласуването и обявяването на заседание при закрити врати , аз вече бях получил писмен отговор пак според правилника на ОбС , факт който изключва даването на какъвто и да е друг отговор пък бил той и  при „закрити врати”. Целта на „закритите врати’ е не отговора който ми е даден, а изказването ми да не бъде  публично, но за изказвания на граждани прие ОбС, правилото за ‘закрити врати’ е неприложимо пак според правилника на ОбС.

 

Какви бяха въпросите ви към съветниците и какви бяха вашите мотиви за да си позволите да им ги зададете?

„С Решение № 319 от 01.03.2013 г. Общински съвет Ловеч e  приел  бюджета на Община Ловеч за 2013 година. С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейности. Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност. Това решение е от голям обществен интерес за местната общност.

Във връзка с горното и на  основание Чл.124 ал.1 от Правилника  за организацията   и дейността на  общинския съвет–Ловеч,  неговите комисии  и взаимодействието  му с  общинската администрация за мандата 2011-2015 г. моля, да получа отговор :

1.При приемане на Решение № 319 от 01.03.2013 г. общинските съветници упражнили ли са  правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо ?

2. С приетото решение засягат ли се права и законни интереси на местната общност в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която е издадено решението?

3. Колко и какви са мерки са приложени в Решение № 319 от 01.03.2013 г.  , които са по-благоприятни за местната общност, ако и чрез тях  се постига целта на решението?

4. Избрал ли е Общински съвет възможността, която е осъществима най-икономично и е най-благоприятна за местната общност с  Решение № 319 от 01.03.2013г.?

Това е питането ми, а въпросите в него пряко кореспондират със задължението /съгласно закон/ на общинските съветници за СЪРАЗМЕРНОСТ при вземане на решения от общинските съветници. Отговорите на въпросите предполагат еднозначен отговор – ДА или НЕ и нищо повече. Отговорите на тези въпроси са дадени от всеки един общински съветник който е гласувал, на  заседанието при приемане на бюджета и те са публични, отразени са в протокола от гласуването, който е на интернет сайта на общината. И това още веднъж доказва хипотезата ми, че ‘закрити врати’ са необходими не за отговорите, а за да не е публично изказването ми.

 

Какво се случи при разглеждането на точката с вашите въпроси?

Пак повтарям, най-добре е Вашите читатели да изгледат записа от заседанието на Общински съвет и сами ще разберат какво се е случило.

Все пак, вашият коментар?

Успешен опит на общинските съветници да отнемат правото / Право, дадено от закон !/ на граждани да се изказват публично на заседания на ОбС.

Това е новата Промяна, която въведе ОбС  с това  си ново „Демократично мнозинство”, защото в предишния мандат на „лошия” и „неДемократичния” ОбС,  никога не са ми отнемали  това право на изказване, въпреки, че съм имал питания на всяко едно заседание, а в този мандат от 25 заседания това май ми е второ.

 

С гласовете на по-голямата част от съветниците, предложението ви за провеждане на Обществено обсъждане беше отхвърлено? Какво лошо и страшно видяха в него съветниците?

По закон общински съвет приема решение за  обществено обсъждане, когато за това има обществена необходимост. Такава необходимост аз мотивирано съм изразил в предложението си и само гражданите с участието си в това обсъждане ще кажат дали има или няма нужда от точно такава наредба, а след това общинските съветници ще приемат или не приемат този проект за наредба .

С не приемане на решение на ОбС за обществено обсъждане , новото „Демократично” мнозинство в ОбС въвело вече ‘демократичната’ практика  да не се приемат, предложени от мен обществени обсъждания , още веднъж на практика доказа колко е ‘Демократично”.

 

Днес е много модерно, народни избранници да твърдят, че са се заклели да защитават общественият интерес и интересите на гражданите. Споделяте ли техните твърдения? Има ли разминаване между думи и действия?

Да, разбира се , че общинските съветници защитават общественият интерес и интересите на гражданите при приемане на предложение за обществено обсъждане за проект за наредба за прозрачността на публичните финанси, когато от 27 присъствали общински съветници 26 са гласували „ЗА” и само ЕДИН се е въздържал, то тогава със сигурност можем да твърдим, че общинските съветници на практика защитават общественият интерес и интересите на гражданите.

Ето защо, може да се каже: В Троян общинските съветници защитават обществения интерес!

Вчера всичко описано по-горе се е случило на заседание на ОбС и е факт, решение на ОбС за провеждане на обществено обсъждане в Троян вече има ,а с новото „Демократично” мнозинство в ОбС по-всичко личи, че през този му мандат няма да има.

 

Вие се утвърдихте като човек, който не се притеснява да защитава обществените интереси. При това, резултатите от вашата работа са успешни – спряхте неправомерното поставяне на скоби на автомобилите в Ловеч, спестихте на ловачалии над 300 000 лв. по план-сметката преди 2 години, осъдихте ТРИ пъти кмета Казанджиев, след ваш сигнал Областния управител заведе дело срещу Общински съвет по повод ТБО и го спечели … списъкът е дълъг. Може би много от ловчалии не разбират защо правите всичко това?

Нима все още Член Първи е в Конституцията, нима не живеем в Демократична държава, нима не сме част от Демократична Европа , нима е забранено на гражданите СВОБОДНО ДА ЗАЩИТАВАТ ПРАВАТА СИ ДАДЕНИ ИМ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ ?

Отговорите на тези въпроси определят града в който живеем, като демократичен или неДемократичен, а той е такъв какъвто ние сами сме си го направили.

Никой , нито Кмет, нито Общински съвет, нито Политическите Партии, нито който и да е друг е виновен за това в какъв град живеем освен самите НИЕ, гражданите на този град.

Показахте на всички ни, че дори само един гражданин е в състояние да оказва контрол, да се бори срещу незаконосъобразните решения на Общински съвет и такива заповеди на кмета. Какво би се случило, ако има още пет или десет човека като вас? Би ли се променил Ловеч по-бързо?

На този въпрос мога да отговоря , чак когато всичко това се случи!

Поживьом,увидим. Жили били па видели ……” както казва един французин с руски паспорт

 

Благодаря ви!

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b8%d1%82/

Коментари

 1. Airis каза:

  Не мога да си причиня гледането на 5часово заседание, имам много по-интересни работи за вършене от доброволно подлагане на мъчение и измиране на мозъчни клетки.
  Коя част и коя минута да гледаме, наистина не мога да ги изтърпя.
  А чия е брилянтната идея да се водят деца, които да пеят при откриването и да ги поздравяват затова че никаквата не я вършат?

 2. Данчо Заверджиев каза:

  Уважаема Airis , вече седмица след въпросното заседание все още няма къде да се гледа записа от заседанието , но ето нещо любопитно от община Троян :

  http://troyan.bg/news/vazhni/1014-sas-zapoved-na-kmeta-na-obshtina-troyan-ot-14032013-g-rabotnoto-vreme-na-otdel-mestni-prihodi-e-ot-800-ch-do-1800-ch-bez-prekasvane.html

  ""Със Заповед на Кмета на Община Троян, от 14.03.2013 г., работното време на отдел „Местни приходи” е от 8.00 ч. до 18.00 ч., без прекъсване

  Уважаеми съграждани,
  Във връзка със засиления интерес жители на общината, желаещи да заплатят с отстъпка от 5% до 30 април своите данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, със Заповед на кмета на Община Троян Донка Михайлова, от 14.03.2013 г. – четвъртък, работното време на отдел „Местни приходи” е от 8.00ч. до 18.00ч., без прекъсване.

  За удобство на гражданите и за тяхното по-бързо обслужване, е разкрита и работи допълнителна каса.

  Припомняме, че лицата с намалена работоспособност от 50 до 100%, ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти и ТБО за основно жилище и за леки автомобили с обем на двигателя до 2000куб.см. и с мощност до 117,64 KW, като подадат декларация по образец в двумесечен срок от издаване на Решение на ТЕЛК.""

  В Ловеч касите работят до 16.30 часа , а хората работят поне до 17 часа.
  За да си платят задълженията гражданите , трябва да си вземат отпуск, само защото кмета не желае да се съобрази с тях.

  Интересното е , че в Троян "лицата с намалена работоспособност от 50 до 100%, ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти и ТБО за основно жилище "

  п.п. lovechtoday, може ли да проверите и да ни кажете , дали и в ловешка община са предвидени подобни облекчения за "данък върху недвижимите имоти и ТБО за основно жилище "

 3. Airis каза:

  Грешката е моя, не знам кое точно съм проспала, но явно е че гледала част от миналогодишното заседание. Троян явно са влезли в предизборна сесия и поне с едно нещо ще облекчат гражданите си, нашите сладури – еми явно вече са се прежалили, че няма да царуват отново.

 4. Много точно и правилно го е казал този господин, та нали самите ние правим града такъв какъвто е или селото или мястото,което живеем.От нас зависи дали ще е чисто или ще си изхвърляме боклука където ни падне, после е лесно да викаме по останалите.От нас зависи дали ще има бездомни кучета, ако спрем да изхвърляме нашите по улиците и спрем да ги храним, няма да имаме този проблем.Статията ви е страхотна, правителството трябва да вземе някои сериозни мерки,особено от към икономическа гледна точка и ако може да се реши и демографският проблем и с останалите магистралите е страхотно.Пишете ни пак блога ви е страхотен/.

%d блогъра харесват това: