Гражданите ще научат за сметката до стотинка!

Прочетено1706пъти

Иво Райнов

Хубаво е гражданите да знаят за какво плащат и как се харчат парите им. Разбира се не всеки граждани има време и знания как да получи информация. Затова хората си избират представители, които да ги представляват в дискусиите и решенията по общинските дела. Пак по тази причини избраните представители (общински съветници) трябва да полагат максимално усилия за осведомяването на гражданите и защита на техните интереси. А прозрачността е най-добрата технология за осигуряване на информация и отстояване на гражданския интерес.

Воден от подобни убеждения преди седмица дадох гласност на няколко смущаващи предложения в план-сметката за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на отпадъци и чистота на териториите. Публикувах позиция, в която обясних защо по моему част от предвидените разходи не защитават обществения интерес и натоварват местния данъкоплатец с плащане на разходи, които не изглеждат обосновани или могат да бъдат разплатени от други финансови източници.

За повече прозрачност поисках и информация за финансовата калкулация на единствената дейност, която не се определя с договор , а именно разходите на БД „Комунални дейности“ за сметосъбиране и сметоизвозване в селата.

Намерих основания в текстовата част на план –сметката, където се посочва, че исканите средства отговарят точно на представена калкулация. За съжаление получих от администрацията нещо съвсем различно, което може да бъде определено дори като скандално.

Едно листче, което нито е заведено като официален документ, нито носи печат, удостоверяващ истинност, нито съдържа елементите на истинска калкулация.

Получих справка за разходите на бюджетната дейност от 1.08.2015 до 31.07.2016. На всичко отгоре въпросната справка е одраскана със записки и изчисления. Тази справка не само, че не ми осигурява исканата информация (задължително за администрацията според ЗМСМА), но и представлява мърляшко пренебрежение към общинския съвет и негов представител. Няма да коментирам компетенцията на административното лице представило тази информация. Тя е очевадна и дава добър повод за размисъл на кмет и заместници.

Предоставената информация повдига много въпроси.

Това ли е т.н. калкулация, на която са основани планираните дейности за събиране и извозване на битовите отпадъци в селата? Ако ли пък има истинска калкулация защо тя не се предоставя на общинските съветници? Има ли двойни стандарти при калкулиране на необходимите средства за различните дейности по почистване и управление на отпадъците? Защото разполагам с искане на много по-подробен и обоснован разчет да параметрите на договора с фирма „Еко“ ЕАД. Осъществяван ли е контрол върху изразходването на средствата по различните договори за сметоизвозване, депониране, градска чистота?

След този опит за непрозрачен и неуважителен отговор ще се наложи да отправя доста официални питания за начина на калкулиране на разходите на БД „Комунални дейности“ и договорите с ДЗЗД „Чистота – Осъм, „Еко“ ЕАД и оператора на депото, както и осъществения контрол по изпълнение на тези договори. Тъй като гражданите имат право да знаят за какво се харчат парите им, ще осигуря максимална прозрачност като публикувам всички отговори. Започвам със скандалната справка, представена вместо калкулация на нужните средства за сметосъбиране и сметоизвозване в селата.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d1%82/