Дек. 02 2012

Гражданите на Ловешка област, информирани за процесите на планиране на следващият програмен период 2014-2020

Прочетено674пъти

Общо 133 представители на общински администрации, местни инициативни групи, институции,  бизнес, читалища, НПО, училища, детски градини, кметства бяха информирани за процеса на планиране на следващия програмен период 2014 – 2020г., Стратегията Европа 2020, Националната програма за развитие „България 2020“, тематичните цели, залегнали в Договора за партньорство между България и Европейския съюз, Концепцията на закона за усвояване на европейските средства за периода 2014 -2020, бъдещите оперативни програми и други важни документи.  Това стана по време на информационните срещи в общините Луковит, Ябланица, Априлци, Троян, Угърчин и Летница, които проведе ОИЦ-Ловеч през изминалата седмица.

Интересна за участниците бе конкретната информация за новите оперативни програми за периода 2014-2020г. От тях без големи изменения и преки наследници на сега действащите програми са ОП „Регионално развитие“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Околна среда“ и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ вече ще се нарича ОП „Иновации и предприемачество“, а за досегашните оперативни програми „Административен капацитет“ и ОП „Техническа помощ“ има предложение те бъдат обединени в една оперативна програма: „Административен капацитет и техническа помощ“. Важен момент е предложението за създаване на нова оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, чиято цел е постигане на интелигентен растеж и изграждане на общество, базирано на знанието, чрез повишаване качеството на научните изследвания и образованието. Броя и вида на оперативните програми за следващият програмен период все още се дискутира и са възможни промени информираха от Областния информационен център – Ловеч.     

По време на срещите бяха представени добри практики от европейски проекти в страни като Полша, Гърция, Ирландия, Франция и др, както и проекти, реализирани на територията на област Ловеч в социалната сфера, образованието и бизнеса, които предизвикаха интереса на участниците в срещите. Присъстващите споделиха мнения и препоръки, свързани с планирането на средствата по еврофондовете и преодоляването им през следващият програмен период 2014-202: малък брой процедури за безвъзмездна финансова помощ, които са насочени към неправителствени организации и читалища, както и някои ограничения за микропредприятия, работещи в селски райони да кандидатстват по оперативните програми. Като посредник в информацията за политиките на сближаване на ЕС, ОИЦ-Ловеч ще предостави мнението и препоръките на хората от малките общини пред работните групи, подготвящи регламентите за следващият програмен период с оглед тяхното обсъждане и намиране на адекватни решения.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8/

%d блогъра харесват това: