ГОВЕДА Ловеч: Обществен форум Ловеч – Обява, Правила и Дневен Ред

Прочетено2024пъти

Цели:
Да поставим въпросите, които ни интересуват за града.
Форумът е стъпка към уеднаквяването на дневния ред на властта с този на избралите ги.
Няма да се превърне в трибунал нито за едната, нито за другата страна.
Като граждани искаме да покажем нашата гледна точка и нашите проблеми, както и да предложим решение или път за решение на даден казус.
Най-главната цел е да започнем да поставяме въпросите, които ни вълнуват без страх и притеснение от властта, която сме избрали.

Уточнение – форумът е граждански, по време/както и след приключването му/ няма да се допускат:
Лични и партийни обиди, както и агресивно поведение към гостите от администрацията
Отклоняване на темата в лични и партийни обяснения
Общи и уклончиви отговори
Партийно говорене по обществено значими теми
Опити за лично облагодетелстване, злоупотреба или израстване върху идеята на форума. Ако някой си въобрази, че ще извлича дивиденти от участието си – по-добре да не присъства. Задължение, а не геройство е администрацията и гражданите да комуникират
Нетрезви, както и агресивни граждани – същите ще бъдат отстранявани своевременно

Думата има обществеността:
Всеки гражданин, чието име е споменато при отговор на зададен въпрос или има нужда от допълнително разясняване може да продължава питането си, до получаване на удовлетворяващ го отговор-но не повече от 5мин. Бъдете конкретни и компактни.
Отговарящите на зададен към тях въпрос, не трябва да се оправдават с наредби, нормативи и закони, а да отговарят ясно и точно на гражданите. Форумът ще се записва, като ще се постараем да предаваме на живо.
Водещия и организаторите подготвят и съблюдават дневния ред спрямо предварително посочените от обществеността въпроси и обществени теми. За да ги улесним в отговорите ще публикуваме подробен дневен ред.
Администрацията, както и представителите на властта не могат да отнемат думата, както и да прекъсват изказващия се в момента гражданин. Обратното е валидно със същата сила

Покана ще отправим лично/държим да присъстват/ към Кмета на Община Ловеч, Зам.кметовете, Председател на Общински Съвет Ловеч, Областен Управител и всички Общински Съветници. Поканени са всички граждани, които имат какво да питат, да кажат или просто да слушат.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПЪРВИ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЛОВЕЧ

Организатор: ГОВЕДА – Ловеч

Дата: 30 октомври 2017 г.

Място: Залата на Общинския съвет – Ловеч

Час: 17.30 – 20.00 часа / функционална почивка 18.45 – 19.00

Теми:
1.) ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ – ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДРЪЖКА, ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ
-Информираност и обсъждане с населението за вариантите, възможностите, етапите на строителство, както и за неудобствата
-Вандализъм към съоръженията и чистота на площадките – мерки, планове, действия
-Поддръжка – средства, дейности, опазване на изградените
-Енергийна ефективност
2.) ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
-Численост
-Функционалност и ефективност
-Поведение
-Комуникация с гражданите – пътища за подобрение
3.) СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА
-Управление на общинските дружества
-Управление на дейностите възлагани на изпълнители
-Контрол върху дейността на изпълнителите
-Едрогабаритни и строителни отпадъци
4.) ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК
-Необходимост и възможност
5.) ГРАДСКА СРЕДА
-Състояние на уличната и тротоарната мрежа в общината
-Безопасност на придвижването
-Спирките на градския транспорт
-Площадки
6.)ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И МЕСТА ЗА ОТДИХ
-Градските дървета – грижа, опазване и подновяване
-Стратеш и Баш Бунар – опазване и поддръжка
-Зоопарк – подпомагане и развитие
-Казармата – планове, дейности и финансиране
7.)БИЗНЕС И ИНВЕСТИИ В ОБЩИНАТА
-Привличане на нови инвестиции и запазване на привлечените – механизми и пътища
-Състояние на съществуващите – оценка
-Обща база данни на подземния кадастър – етапи и възможности

Форумът ще се води от модератор, който ще предоставя думата и ще съблюдава спазването на дневния ред

Регламент за изказвания:
Всеки присъстващ ще има възможност в рамките на 5 мин. да говори по избрана конкретна тема на форума, да сподели проблем на града и/или да предложи решение на такъв. Право на отговор – в рамките на 2 минути. Всеки, чието име е споменато, ще има право на реплика в рамките на 1 минута. Дупликата – отново в рамките на 1 минута.

ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРИ ЛИЧНИ НАПАДКИ, ПАРТИЙНИ ПРЕПИРНИ, ПРОВОКАЦИИ, ГОЛОСЛОВНИ ОБВИНЕНИЯ, АГИТАЦИЯ ЗА ИЛИ ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТИ, ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДР. ПОД., КАКТО И ПРИ АНГАЖИРАНЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ С ЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ, ИЗКАЗВАНИЯТА ЩЕ БЪДАТ ПРЕУСТАНОВЯВАНИ И ДУМАТА ЩЕ БЪДЕ ОТНЕМАНА ОТ ВОДЕЩИЯ.

В залата няма да се допускат лица в нетрезво състояние, лица под въздействието на наркотични или психотропни вещества, както и лица, проявяващи агресивно или неприлично поведение.

В залата ще е подсигурена охрана, която ще извежда всеки, който се опитва да наруши реда или приличието.

ВАЖНО:
Форумът не е нито трибунал, нито говорилня, нито е партиен!
Това са проблемите на гражданите на община Ловеч, поставени от гражданите на община Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d0%b1/