май 29 2015

Главният архитект за появата на Lafka в Ловеч: Не можем да откажем одобряването на проект по целесъобразност, а само по законосъобразност

Прочетено3381пъти

lafka2805151Не можем да откажем да одобрим проект по целесъобразност, а само и единствено по законосъобразност. Това коментира главният архитект на община Ловеч Силвия Средкова – Аласбахи по повод появилия се павилион Lafka на ж. п. гарата. Решението за поставянето на павилиона е взето на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията, който предлага на главния архитект да издаде разрешение за това, тъй като са спазени всички изисквания на Закона за устройство на територията. Представеният от „Табак Маркет“ АД инвестиционен проект е в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, правилата и нормите за устройство на територията, съгласуван е с всички експлоатационни дружества и отговаря на нормите, които касаят съответните инсталации, съответства на пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления.

По закон, щом един проект отговаря на всички изисквания, общината няма как да откаже одобряване, коментира и кметът Минчо Казанджиев, който пак по закон няма никакво право да се меси в работата на експертния съвет по устройство на територията. Разрешението за поставяне на павилиона е съобразно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Ловеч и е разрешена само продажбата на дребни промишлени стоки и цигари. (В Наредбата са разграничени отделните обекти и тяхното предназначение.)

Искането за одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на дребни промишлени стоки и цигари, разположен пред ж. п. гара Ловеч, е подадено в общината от „Табак Маркет“ АД, което има сключен с ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ договор за наем на 7 кв. м открита площ в района на ж. п. гара Ловеч, където да бъде поставен преместваем обект за търговска дейност.

Дребните търговци може да бъдат спокойни за бизнеса си, успокои кметът. Остават си условията, приети с Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Ловеч и схемата за разполагане на преместваеми съоръжения и обекти в града, приета от общинския съвет и одобрена от главния архитект.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-lafka-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d0%b2/

Коментари

  1. Данчо Заверджиев каза:

    http://lovechtoday.eu/wp-content/uploads/wppa/348.jpg?ver=1

    Lafka, ДОБРЕ СИ НИ ДОШЛА!

  2. Оправдания, оправдания…

  3. В България изразът „не можем“, обикновено означава „не искаме“. Само дето ловчалии все още са доста спящи и не навързват нещата.Ако ги навържат, просто няма да пазаруват от тези лафки, па дано сами ни напуснат града.

%d блогъра харесват това: