Георги Терзийски участва във форум „Доброволните формирования – от цел към реалността”

Прочетено884пъти

Областният управител на област Ловеч участва редом с всички областни управители и представители на институциите в дискусионен форум на тема „Доброволните формирования – от цел към реалността”. Той се проведе в София и бе посветен на състоянието на доброволното движение в страната, както и за резултатите от прилагането на приетата стратегия за развитието на доброволните формирования в България.

В рамките на срещата бяха представени мненията и опитът на доброволните формирования на София и Вълчедръм, както и на държавни и неправителствени институции, ангажирани с пожарната безопасност и защитата от бедствия.
Министърът на вътрешните работи Валентин Радев заяви, че е изключително впечатлен, че в страната вече работят ефективно над 200 доброволни отряди.

Той подчерта колко е важно активната част на гражданското общество да участва в доброволното движение.  Министърът изрази надежда парламентът да  приеме законопроект за доброволчеството, защото трябва да има правила.

Видно е, че Министерството на вътрешните работи поставя акцент върху изграждането на доброволните формирования в страната, заяви председателят на Комисията по сигурността в НС Цветан Цветанов. Той призова присъстващите областни управители да бъдат активни и заедно с областните структури на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ да направят работещ механизма за набиране на доброволци. Според представената статистика към момента на територията на страната има 205 доброволни отряда, в които членуват малко над 2800 доброволци. В над 77% от българските общини вече работят доброволни формирования, макар и не в пълен капацитет. На част от доброволците вече е осигурена специализирана пожарна и аварийно-спасителна техника. През изминалата годината доброволните отряди са участвали самостоятелно в ликвидирането на 501 произшествия.

Във всички 8 общини на област Ловеч са изградени доброволни формирования, които са вписани в националния регистър още в края на 2012 г., с изключение на община Угърчин – в началото на 2013 г. Област Ловеч е една от малкото области, в която във всяка община има изградено ДФ. Доброволните формирования се създадени на териториален принцип за изпълнение на самостоятелни действия или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система. Основните съставни части на ЕСС са структурите на пожарна безопасност и защита на населението, областните дирекции на МВР, БЧК и центровете за спешна медицинска помощ. Доброволните формирования са съставна част от Единната спасителна система, заедно с общините, търговските дружества, едноличните търговци, юридическите лица с нестопанска цел и въоръжените сили. Целта е да се намали уязвимостта на населението и да се осигури по-голяма защита при бедствия.

Численият състав на създадените ДФ в област Ловеч по общини е следния: Априлци – 8 доброволци, Летница – 10 при стандарт за тези общини 15, Ловеч – 30, Луковит – 15, Тетевен и Троян – по 25 доброволци Угърчин и Ябланица съответно 6 и 10, при стандарт за тези общини до 20 човека.

До момента е проведено обучение и доброволците са преминали тестови и практически изпит, както следва – Знания и умения за построяване на различни шлангови и смукателни линии, за използване на ЛПС за защита, за спазване на основните изисквания за ЗБУТ, Знания и умения за основните правила за гасене на пожари и извършване на спасителни и възстановителни работи, Знания и умения за оказване на първа помощ на пострадали при пожари, бедствия и извънредни ситуации

На проведеното в началото на юли разширено заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита от бедствия във връзка с готовността на областните структури на централната власт за предотвратяване на наводнения и набелязване на мерки за недопускане на пожари бе подчертано, че трябва да се използват по-често и доброволческите формирования в област Ловеч, те са добре обучени, макар да има още какво да се работи, но те са от голяма помощ и общините трябва да ги използват по-често. 90 % от тях са преминали и трите модула на обучение и работата им в бъдеще ще бъде от полза за обществото.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b4/