Георги Терзийски: Споразумейте се със себе си!

Прочетено632пъти

„Ако се упражнявате да бъдете безгрешни в словото си, ако не приемате нищо лично, ако не правите предположения, ще прекъснете хиляди споразумения, които ви държат в капан. Много скоро вашите убеждения ще се превърнат в избор на истинското ви Аз, а не на образа, който вярвате, че сте. Тогава ще започнете да живеете и отвътре навън, държейки силата и контрола над собствения си живот в ръце. Ще решавате как да реагирате на дадени ситуации, а няма да бъдете реактиви и провокирани от неща извън вас. Тогава ще бъдете истинските господари на живота си. Готови ли сте да се споразумеете със себе си?”

С този цитат от книгата „Петото споразумение” на мексиканския писател и учител Дон Мигел Руис областният управител Георги Терзийски провокира младите хора при откриването на изложба по проект „Млади и независими“, реализиран от Сдружение „Знание” в партньорство с Министерството на младежта и спорта. Той е насочен към повишаване на знанията и уменията на младежи между 18 и 29 години от област Ловеч за социално отговорно поведение и разпознаване на рисковите фактори, водещи до зависимости.

Главната цел е постигната чрез стимулиране на креативността, изява и изпробване на стратегии за справяне с рисковете в защитена среда. Участниците са преминали 4-дневно обучение в 2 модула – „Зависимости“ и „Форум театър“; сътворили са пет представления в общини от област Ловеч по метода форум театър, инициирани и реализирани от обучените младежи. Днешната  фотографска изложба на снимки също е направена от младежите, а темата е „Зависимости“. Проектът е съдействал за повишаване на информираността на младежи от област Ловеч по отношение на негативните последици от попадането под зависимости и вредните последствия от тях. В резултат на реализираните представления в различни общини на областта над 200 младежи са провокирани да мислят, изкажат мнение или действат с цел превенция на употребата на упойващи вещества.

Терзийски благодари на Сдружение „Знание”, че с проекта се е ангажирало с проблема със зависимостите в съвремието ни, а на младите хора, че с наученото са намерили начин и форма да провокират и други младежи в област Ловеч да разсъждават по темата.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d1%81/