Георги Терзийски: Поемам своята отговорност да бъда гарант за законосъобразна процедура и становищата на териториални структури по казуса с кариера в Ъглен

Прочетено876пъти

Областният управител трябва да бъде гарант за баланса на интересите на гражданите, държавата и бизнеса. Заявявал съм това неведнъж, акцентирах го и при встъпването ми в длъжност. В случая приемам своята отговорност да бъда такъв гарант за законосъобразната процедура, която е започнала в момента с доклад по ОВОС във връзка със становищата на всички държавни институции в област Ловеч, които трябва да се произнесат само и единствено чрез върховенството на закона. Държавата има правото да управлява своите подземни богатства, но само и единствено съобразено със Закона за концесиите и другите нормативни актове, които уреждат тази материя. Това заяви областният управител Георги Терзийски по време на срещата си с Инициативен комитет от с. Ъглен.

Жители на луковитското село връчиха на Терзийски своята позиция против плановете да се изгради кариера в землището на селото.

Категорично не сме съгласни с реализирането на това инвестиционно предложение в землището на с. Ъглен, което вече многократно сме отстоявали в устни и писмени обосновани възражения, в това число и до МОСВ, и Омбудсмана Мая Манолова.

По думите им причините за протеста са неподходящото местоположение и нарушение на наредби, планове и закони при реализирането на инвестиционния проект – местоположението е върху карстов район, захранващ изворите с питейна вода на селото. Според тях било доказано, че водоносните пластове стигат на повърхността на този район и всяка дейност, още повече взривна, има опасност да лиши населението от питейна вода.

Инвестиционното предложение, според протестиращите, било и в нарушение на Мярка ВG1МВ035 – Забрана за извършване на сондажна и/или минна дейност, както и за добив на подземни богатства в райони, където е необходимо осигуряване на ресурси на подземни води за питейно-битово водоснабдяване. Съгласно Закона за водите земната повърхност над подземните водни тела е зона за защита на водите, какъвто е случаят в Ъглен, считат още представителите на Ъглен. Те мотивират искането си за прекратяване на процедурата и с изразено вече становище на ВиК-Ловеч за реализация на инвестиционния проект, което е отрицателно, поради сериозната опасност  взривовете да променят хода на водите и те да намалеят или напълно да се изгубят и отсъствието на възможност за осигуряване на питейна вода от другаде.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2/