В ход е набирането на оферти по обществената поръчка за плаващата сцена

Прочетено2246пъти

lovechobshtina103121Община Ловеч е обявила обществена поръчка с предмет „Доставка,монтаж и оборудване на плаваща сцена с воден екран за целите на проект“Ловеч-корени от миналото -мостове към бъдещето“. Крайният срок за получаване на оферти е 28 януари 2013 г. Прогнозната стойност на поръчката е 207 000.00 лева без ДДС.

Необходимо да се доставят и монтират: Воден екран-с минимални размери д/ш 14м./14м., техника, включваща прожекционни, осветителни и озвучителни съоръжения с висока мощност, които да осигурят най- висококачествено изображение на видео кадри върху водния екран и плаваща сцена от 36 кв.м., изградена от отделни модули. Бетонна котва за плаваща модулна платформа, свързващи елементи, които да осигурят неподвижно закрепване на плаващите съоръжения (воден екран, сцена с пътека) в реката, монтаж на техническо оборудване.

Община Ловеч кандидатства за финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010, оперативна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.1 „Социална инфраструктура“. Сключен е договор за БФП № BG161PO001/1.1-10/2010-0014-С0001 за проект „Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето“. За реализиране на проекта е необходимо да бъде доставено и монтирано обурудване – водна сцена и воден екран за провеждане на предвидените културни събития /събитията са свързани с  представяне на танцови, балетни и други самодейни състави на живо на плаващата върху реката сцена и прожектиране на висококачествено видеоизображение върху екрана от водни струи, който се позиционира зад плаващата сцена в реката/.

Водната сцена и екран ще бъдат монтирани във Водното огледало на река Осъм, в пространството между Покритият мост /ул. „Мостова”/ и съседния пешеходен мост, което дава възможност да се обособи в централната градска част съвременен, уникален, иновативен за България, център за културен живот. Върху водите на реката ще бъде поставена сцената / 36кв.м./, която  да е позиционирана така, че да осигурява свободно и безопасно движение върху нея. Планира се монтирането й в ранна пролет и демонтаж през късната есен. Сцената трябва да е плаваща конструкция пред водния екран и свързана с рампи за брега. Бреговата зона е оформена като пространство за наблюдение (зрителна зала на открито), разходка и почивка.

За нуждите на иновативното събитие и за социализиране на пространството е предвидено доставянето на воден екран /размер 14х14м./ със специализирано оборудване. Водният екран ще бъде разположен в реката зад сцената. Оборудването включва прожекционна, лазерна, осветителна и озвучителна апаратура, монтирана на сцената, двата бряга и помещение за управление, локализирано на Покрития мост. Наличието на тези елементи ще даде възможности за светлинно-лазерни спектакли, шоу продукции, видео проекции (документални и игрални кадри) върху воден екран, телемостове в реално време, излъчване на живи предавания, анимиране и прожектиране по зададени теми и други.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2-%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2/

1 коментар

1 споменаване

  1. Олеле… Ами конкурс за доставка на вода в реката, за да може сцената да плава кога ще обявите?

  2. много интересно звучи, дано се осъществи скоро 🙂

%d блогъра харесват това: