В полза на Община Ловеч приключи съдебната сага за поръчката за основен ремонт улиците

Прочетено2404пъти

vas1711161В полза на Община Ловеч приключи съдебната сага, която стопира това лято основния ремонт на общинска пътна мрежа и ремонт на улична мрежа. Това става ясно от решение № 12361 на Върховния административен съд на Република България от 15.11.2016 г. Производство е по чл.216, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с глава дванадесета от АПК.

Производството бе образувано по жалба от кмета на община Ловеч против решение №503 от 09.08.2016г. на Комисията за защита на конкуренцията, с което е отменено като незаконосъобразно Решение № 019/07.04.2016 г. на кмета на Ловеч за открита процедура за възлагане на обществена поръчка за основен ремонт на пътна мрежа и ремонт на улици.

В жалбата се твърди, че решението, което в крайна сметка лиши Ловеч от ремонт на улиците, е недопустимо, неправилно, постановено в нарушение на материалния закон, постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Твърди се още, че са незаконосъобразни изводите на КЗК за наличие на неравнопоставеност и дискриминация при въведените от възложителя изисквания.

Ответникът – Комисията за защита на конкуренцията , редовно призован, не се явява на заседанието и не взема становище по жалбата.

В своите мотиви съдът приема, че незаконосъобразно и необосновано КЗК е приела, че с въведените клаузи в проекта на договор са нарушени принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Въвеждането на тези принципи в процедурите за обществени поръчки са свързани с предоставяне на еднакви условия за достъп и участие, както и равностойно третиране на кандидатите. С принципите се гарантира именно равнопоставеност, поради и което законодателят изисква от възложителя при обявяване на изискванията да не се допуска въвеждане на условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничаване.

Съдът прави едно много важно разграничаване – същността на принципите е насочена към кандидатите по хоризонтала между тях в процедурите, но не изисква равнопоставеност в отношенията между възложител от една страна и кандидатите от друга. Именно поради това не е налице нарушение на принципите, когато са въведени от възложителя условия и изисквания в съответствие със ЗОП, които защитават интересите на възложителя, гарантират и обезпечават ефективност при разходването на публичните средства. При упражняване на това си правомощие общината действа като орган на власт, на който е възложена компетентност за разходване на публични средства при спазване на разпоредбите на ЗОП.

В крайна сметка на основание чл.216, ал.6 от ЗОП, във връзка с чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, четвърто отделение на ВАС отхвърля решението №503 на КЗК, с което е отменено като незаконосъобразно решението на кмета на Ловеч.

Осъжда фирмата „Галчев инженеринг груп“ да заплати на общината разноски по делото в размер на 5000 лева. Решението не подлежи на обжалване.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d0%b1/

2 коментара

  1. Ако бяха загубили дали щяха да се хвалят по всички медии, че даже и по националното радио.

    1. Е-е-е,моля Ви!Защо се заяждате?!Та това е един от МАЛКОТО „видими резултати“.Защо да не се похвалят хората?Ами успех им е все пак!
      А и след избирането на Генерала,нали всеки успех,и най-малкия,трябва да се разтръби.
      Аз успях да хвана кратка информация за този успех дори и по CNN!

%d блогъра харесват това: