В отдел „Лабораторни изследвания” са изследвани 10 проби води-питейни от централни водоизточници по микробиологични и химични показатели по постоянен мониторинг в 10 села

Прочетено1031пъти

За периода 18.04.2017г. – 21.04.2017г. държавните здравни инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха  32  проверки на  обекти с обществено предназначение  – 8 места за настаняване, 3 фитнес зали, 1 игрална зала, 4 фризьорски и козметични салона, 1 сауна, 1 железопътна гара, 1 автогара, 9 детски ясли и градини, 1 училище, 1 плувен басейн и 2 хотела в гр. Ловеч, гр. Троян, гр. Летница, с. Дойренци, с. Александрово, с. Кърпачево, с. Крушуна, с. Бели Осъм, гр. Тетевен, с. Рибарица. В хода на текущия контрол не са установени нарушения на нормативните изисквания.

През седмицата са извършени още 4 проверки на УЗ в гр.Ловеч за спазване на съгласувани от РЗИ учебни разписания, 12 проверки на здравословното хранене на деца в кухненски блокове на ДГ в гр.Ловеч, гр.Тетевен, гр.Летница и селата Александрово, Гложене и Крушуна и 3 проверки на здравословното хранене на ученици в ученически лагери в с. Чифлик и с.Рибарица, и ученически стол в гр.Ловеч, като нарушения не са установени.

През отчетния период са извършени проверки на 2 специализирани практики за съответствие с медицински стандарт, без нарушения. Проверени са 3 аптеки за съответствие с изискванията на Закона за лекарствата в хуманната медицина, също без нарушения.

За същия период са издадени 19 становища за недостатъчност на регистрираните специализирани практики за сключване на договор с РЗОК.

За периода в отдел „Лабораторни изследвания” са изследвани 10 проби води-питейни от централни водоизточници по микробиологични и химични показатели по постоянен мониторинг от: с.Хлевене, с.Лешница, с.Българене, с.Дъбрава, с.Стефаново, с.Малиново, с.Прелом, с.Къкрина, с.Брестово, с.Горно Павликени,  като по изследваните показатели пробите води съответстват на изискванията на Наредба          № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са 4 проби води от минерални водоизточници по микробиологични показатели от с.Шипково, които съответстват на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

Изследваните 2 проби вода от плувни басейни по микробиологични и химични показатели от гр.Троян и с.Бели Осъм съответстват на изискванията на Инструкция      № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 43 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 114 броя експертни решения. Обжалвани в срок са три експертни решения до НЕЛК-София и 5 болнични листи до ТЕЛК. Изпратени са 41 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно закона за здравето. Новосъздадените медицински експертни досиета са 37 бр.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81/

%d блогъра харесват това: