В област Ловеч средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 811 лв., за май – 829 лв., а за юни – 789 лева

Прочетено1548пъти

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни 2017 г. са 33.9 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 41.9% и „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети – 12.9%, със средна брутна месечна работна заплата съответно 843 и 618 лева.

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.3 хил. или с 0.8% по-малко в сравнение с края на юни 2016 година.

В област Ловеч средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 811 лв., за май  – 829 лв., а за юни – 789 лева (фиг.1)

През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за областта е 809 лева и нараства с 6.2% спрямо първото тримесечие на 2017 г. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 8.4% и с 12.0% по-висока в сравнение с частния сектор.

През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата е с 22.2% по-ниска от средната за страната и се нарежда на 16-то място.

 

Средна брутна месечна работна заплата в Северозападен район през второ тримесечие на 2017 г.

 

В област Ловеч брутната месечна работна заплата на наетите жени, които са 51.3% от всички наети през тримесечието, е с 7.0% по-ниско от средната за областта и с 13.6% по-ниска от средната месечна заплата на мъжете.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за Ловешка област нараства с 9.9%.

 

Методологични бележки

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия.

Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа област по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на заетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ:  http://www.nsi.bg/bg .

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd-2/

7 коментара

Skip to comment form

  1. Да,ако работиш на две места може и да стане 811 лв,

  2. Пхаха, то града няма 20 000, вие 39 000 наети, пхаха, смешни сте, докато давате под минималната няма да има догодина и 10 000 население Ловеч, защото вие осрахте всичко !

    1. В първото изречение пише: Област Ловеч

    2. Да, навсякъде около Ловеч, но не и в Ловеч!

    3. Нормално, нямате гащи да изкарате статистика за Община Ловеч, партиен журналисте

  3. От години търся средната за общината, но статистиката отчита само по области. Може би трябва да искаме информация от ловешкото подразделение на НСИ.