В област Ловеч към 14 юли 2016 г. се изпълняват общо 54 договора или решения на управляващите органи (без Програмата за развитие на селските райони) на обща стойност над 36 млн.лева

Прочетено1503пъти

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 20 юли 2016 г., на проведена среща с представители на медии, регионални организации и администрация, Областен информационен център – Ловеч обобщи по общини и на ниво област данните за процедурите на оперативните програми, по които е кандидатствано с подбор на проектни предложения и по които има сключени договори.

В област Ловеч към 14 юли 2016 г. се изпълняват общо 54 договора или решения на управляващите органи (без Програмата за развитие на селските райони) на обща стойност  над 36 млн.лева, от които над 26 млн.лева е безвъзмездната финансова помощ – над 22 млн.лева  европейско финансиране и близо 4 млн.лева национално финансиране. Собственото финансиране от бенефициентите е за над 10 млн.лева. Реално изплатените средства досега са на стойност над 1,6 млн.лева.

Най-голям брой са сключените договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност “ по една от процедурите досега – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. След като на 20 юни 2016 г. бяха финансирани и резервни проекти с над 66 точки, от трите приема само на тази процедура са одобрени 34 проекта от Ловешка област, от които по пет договора  ще се изпълняват дейности и в други региони. Общият бюджет е близо 28 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ е за близо 18 млн.лв. Размерът на съфинасиране от бенефициентите е  над 10 млн. лв.

   Очаква се сключване на договори по още две процедури след класиране на подадените проекти, отворени за кандидатстване са други две процедури, а до края на 2016 г. предстои обявяване на три процедури за подбор на проекти.

 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ сключените договори са 10 по две процедури с подбор на бенефициенти. Общата стойност на договорите е над 4 млн.лв. при безвъзмездна финансова помощ 100%.

Седем договора са сключени от общините в област Ловеч по процедура „Независим живот“ (в община Угърчин предстои) за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на центрове и звена за социални услуги в населените места.

Три договора са сключени по процедура „Активни“  за активиране на младежи до 29 години на пазара на труда.

По процедурите за директно предоставяне договорите се изпълняват от структурите на Агенция по заетостта и на Агенция за социално подпомагане.

Очаква се сключване на договори по процедура „Ново работно място“, по която има одобрени проекти от област Ловеч, както и класиране на подадени проекти по процедура „Добри и безопасни условия на труд“.

До края на 2016 г. предстои обявяване на девет процедури за подбор на проекти. Обявени са 4 процедури за директно предоставяне на БФП, предстои обявяване на още 14 процедури.

 

     По Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) има сключен договор за 123 042,40 лв. по бюджетна линия за техническа помощ на Община Ловеч като бенефициент по приоритетна ос 1 за одобрената инвестиционна програма Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Ловеч“. С решения на Управляващия орган на ОПРР са одобрени 4 проекта на Община Троян като бенефициент по приоритетна ос 2 по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“ на обща стойност над 3,7 млн.лв., от които безвъзмездната финансова помощ е за повече от 3,6 млн.лв.

По тази оперативна програма предстои до края на м.юли Община Ловеч да внесе за одобрение 50% от проектите, които ще се изпълняват по инвестиционната програма. Очаква се одобряване, договаряне и изпълнение на подаваните  текущо проектни предложения на Община Троян. Подаден е проект за Професионалната гимназия по механоелектротехника – Ловеч, а до 30 септември е срокът за подаване на проекти за Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ – Тетевен и Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф.д-р Димитър Димов“ – Ловеч, приоритизирани по процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. До края на 2016 г. се очакват процедурите „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни“ и „Развитие на туристически атракции“.

Към Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България по процедура „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти – 2015“ е изпълнен един договор с бенефициент Сдружение „Български Червен кръст“ на територията на страната и в осемте общини от област Ловеч. По процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2015“са изпълнени 4 договора с бенефициенти Община Априлци, Община Летница, Община Луковит и Община Тетевен на обща стойност 141 663,90 лв. при 100% безвъзмездно подпомагане, реално изплатени са 130 491,72 лв. На национално ниво се изпълнява един договор с бенефициент Агенция за социално подпомагане по процедура „Закупуване на хранителни продукти – 2016. До края 30 септември 2016 г. общините могат да кандидатстват по процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2016“.

По Оперативна програма „Добро управление“ Община Ловеч като бенефициент по процедура Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ има сключен договор за 314 983,14 лв. по проект Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-14-%d1%8e%d0%bb%d0%b8-2016-%d0%b3-%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0/

%d блогъра харесват това: