В област Ловеч броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава със 163.6%, спрямо предходното тримесечие

Прочетено1456пъти

През второто  тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 29 жилищни сгради с 30 жилища в тях и с 4 783 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 35 други сгради с 16 568 кв. м РЗП. За това съобщават от Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава  със 163.6%, общата им застроена площ – със 118.5%, а броят на жилищата – със 76.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства  със  150.0%, а разгънатата им застроена площ – с 96.1%.

В сравнение с второто  тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава   с 81.3%, броят на жилищата в тях – с 20.0%, а разгънатата им застроена площ – с 41.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 84.2%, а  разгънатата им застроена площ  нараства   с 237.0%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 245, София (столица) – 207, София (област) – 136. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 869, Пловдив –    1 411 и Варна – 432.

 

През второто  тримесечие на 2017 г. в област Ловеч е започнал строежът на 21 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 2 794 кв. м обща застроена площ, на 3 административни сгради със 755 кв. м РЗП и  на 22 други сгради с 5 437 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение на броя на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях с 61.5%, а на общата им застроена площ – с 86.8%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 450.0%, а общата им застроена площ – с 492.9%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. нараства броят на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях с 31.3%, но общата им застроена площ намалява с 1.2%. Започнатите други сгради намаляват с 8.3%, но разгънатата им застроена площ се увеличава  със 138.0%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 230, София (столица) – 161, и Бургас и Варна – по 118. Най-много други сгради са започнати в Стара Загора – 200, София (област) – 175 и Добрич – 147.

 

 

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

  • Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
  • Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ е сумата  от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7/

4 коментара

Skip to comment form

  1. Къде се строй вече в тоя съсипан град……

    1. Статистиката е за цялата област Ловеч

    2. Точно за областа и прележащи села в Троянска и Тетевенска община.В Ловеч нищо свързано със стройтелство.

  2. Не останаха хора иначе града не е скапан да направят кино нещо за децата да има работа и града щте живне вдичко е от лошите управници!

%d блогъра харесват това: