авг. 31 2012

В две от комисиите съветниците обсъждат информацията за състоянието и готовността на училищата и детските заведения за новата учебна година

Прочетено1061пъти

Две постоянни комисии на общинския съвет ще разгледат в понеделник на заседания информация, предоставена от кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев, за състоянието и готовността на материално-техническата база на училищата, обслужващите звена, детските градини и обединените детски заведения за новата учебна 2012/2013 г. Те са комисията по бюджет и финанси и комисията по образование, култура, младежта и спорта.

Според информацията на кмета училищата, обслужващите звена, целодневните детски градини (ЦДГ) и обединените детски заведения (ОДЗ) в община Ловеч са готови за откриване на новата учебна година, материалната им база е в добро състояние. Ремонтните дейности в тях се изпълняват съгласно плана на общината за текущите и основните ремонти.

11 са общинските училища – пет основни, четири средни общообразователни, две профилирани – Природоматематическата гимназия и Гимназията за чужди езици „Екзарх Йосиф I”, две са обслужващите звена – Ученическото общежитие и Общинският детски комплекс. Те са на делегиран бюджет и дейностите в тях се организират и ръководят от директорите, а средствата за ремонтите са от делегираните им бюджети.

За закупуване на оборудване и обзавеждане и на материали, необходими за текущата поддръжка на сградите им и за извършване на ремонт със собствен труд, са изразходени 18 344 лв. За текущи ремонти – 30 772 лв, за придобиване на дълготрайни материални активи – 28 557 лв. Сред ремонтните дейности са ремонт на покрив и хидроизолация, подмяна на улуци, отстраняване на течове, замазка на външни стени и прекарване на топла вода в тоалетните, подмяна на елинсталации за осветление и монтаж на нови осветителни тела.

Със средства от външен източник в размер на 5000 лв по проект на Гимназията за чужди езици, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), в училището се изгражда амфитеатър.

От средствата за текущ ремонт 7093 лв са предвидени за ремонт на покрива на Ученическото общежитие – парите са от внесените такси за общежитие през първото полугодие на 2012 г. Ремонтът ще приключи преди началото на учебната година.

11 са целодневните детски градини и две обединените детски заведения в момента на територията на община Ловеч, след преобразуването на шест от тях, което влиза в сила от 1 септември, те стават общо седем ЦДГ и две ОДЗ. И при тях ремонтните дейности вървят според плана на общината, 5462 лв са изразходени за материали, текущ ремонт за 55 564 лв върви сега в 10 ЦДГ и в двете ОДЗ, някъде вече е приключил. В една от тези детски градини – ЦДГ „Теменуга” – Ловеч, се извършва ремонт и със средства по капиталовата програма на община Ловеч в размер на 10 000 лв – изграждане на отоплителна инсталация и ремонт на покрива. Само в ЦДГ „Радост” в момента не се извършват ремонтни дейности, тъй като тя е включена в проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност  в образователната инфраструктура на община Ловеч” заедно с още три основни училища.

Тук сред основните ремонтни дейности са ремонт на покриви, на подова настилка, сервизни помещения и кухненски блок, подмяна на врати и дограма, изграждане на нова гръмоотводна инсталация.

За седем детски градини, в това число и новата сграда на ЦДГ „Първи юни” – Ловеч, за обзавеждане и оборудване са планирани общо 66 723 лв. Вече има сключени договори за доставка и монтаж, които са в процес на реализация.

Във всички детски заведения ремонтните дейности ще приключат до 31 август, а поради по-големия обем строително-монтажни работи в ЦДГ „Теменуга” – до 10 септември, се посочва в документа, внесен от кмета за разглеждане в комисиите. Продължаващите ремонти са от естество, което не пречи на нормалното започване и протичане на работата с деца.

За ОДЗ „Слънце” община Ловеч кандидатства за кредит от фонд „Енергийна ефективност” за проекта „Енергоефективна реконструкция на ОДЗ „Слънце” – Ловеч”,  той е одобрен, общата стойност на инвестицията е 503 138 лв. Максималният размер на дълга е 377 354 лв. Вчера бяха отворени офертите за строително-монтажните работи.

По проекта, касаещ енергийната ефективност в образователната инфраструктура, освен в ЦДГ „Радост”, ще бъдат приложени мерки и в ОУ „Христо Никифоров”, ОУ „Проф. Димитър Димов” и ОУ „Васил Левски”. Стойността на проекта, който е по оперативна програма „Регионално развитие”, е 4 543 932 лв. Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 3 595 232 лв, а от община Ловеч – 948 688 лв, в това число и собствен принос на училищата. Проектът е с продължителност 20 месеца – до юли 2013 г. В момента е в ход процесът по избор на изпълнител на строително-монтажните работи.

Община Ловеч обяви обществена поръчка чрез публична покана „Обследване за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост”. Планираната прогнозна стойност на обследването е 60 000 лв, то включва 9 сгради, сред тях са две на детски ясли – № 3 и № 5, три на детски градини – ЦДГ „Мария Сиркова” – Ловеч, ЦДГ „Теменуга” – Ловеч, ОДЗ „Здравец” – с. Александрово, и две на училища – Гимназията за чужди езици и СОУ „Панайот Пипков”.

Тази информация общинските съветници приемат за сведение.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4/

%d блогъра харесват това: