Върховният административен съд потвърди новия борд на „ЕКО“ ЕАД – Ловеч

Прочетено1060пъти

Върховният административен съд на РБългария – осмо отделение, в закрито заседание на 15 декември остави в сила определение № 784 от 15.11.2017 г. по адм. д. № 394/2017г. на Административен съд Ловеч.

Това става ясно от определение № 15550 от 18.12.2017 г., публикувано на сайта на институцията. Определението е окончателно  и с това се слага край съдебната сага за новия борд на „Еко“ ЕАД – Ловеч.
Производството е по реда на чл. 229 и сл. АПК и бе образувано по частна жалба на П. Т. И. от Ловеч и против Определение № 784 от 15.11.2017 г. по адм. д. № 394/2017 г. на Административен съд Ловеч. С това определение ловешкият съд остави без разглеждане жалбата му против Решение № 567 от 25.10.2017 г. на Общински съвет Ловеч, с което е изменено и допълнено Решение №515 от 27.09.2017 г. на същия Общински съвет, като са освободени от длъжност от датата на вписване на промяната в Търговския регистър членовете на Съвета на директорите на „Еко“ ЕАД, изброени поименно, и същите са освободени от отговорност за периода от началото на действие на договорите им за възлагане управлението до датата на вписване на промяната в Търговския регистър.

Със същото определение е отхвърлено като неоснователно и искането на П.Т.И. за отвод на съдията-докладчик от разглеждането на делото.

Цялото определение може да се види тук.

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/c04ecfbf2444a2e9c22581f600541ec7

Общински съвет Ловеч, пресцентър

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b2-2/