сеп. 02 2012

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА БЪДЕЩИТЕ КАДРИ ЧРЕЗ ПРИЕМ НА СТАЖАНТИ

Прочетено1597пъти

Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PВO001-3.3.07) e финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Тя е разделена на два проекта: Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики” и Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”. Проектите се изпълняват до 31.10.2014 г. от Министерството на образованието, младежта и науката като конкретен бенефициент. Двата проекта имат за цел да привлекат активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти.

Компонент 1 „Ученически практики”: обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение. За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв. Всeки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда. В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на наставници в училищата и от страна на работодателя.  Бюджетът на проект “Ученически практики” е 30 000 000 лева.

Компонент 2 “Студентски практики”: за участие могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОМН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда, в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв. Всеки студент има право да се включи в практическо обучение в реална работна среда само веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”.
В бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя.  Бюджетът на проект “Студентски практики” е 60 000 000 лева. За максимално улеснение на участниците в проекта: ученици, студенти, работодатели кандидатстването се осъществява изцяло по електронен път чрез уеб-базирана система:
http://praktiki.mon.bg/ .  Регистрацията на работодатели започна през месец юли 2012, като на сайта те имат възможност да направят първоначална регистрация, да оформят своя профил, който ще се вижда на страницата на проекта, когато след октомври 2012, стартира обявяването на позиции за ученически и студентски практики.

Допълнителна информация се предоставя и на място в Областен информационен център (ОИЦ) – Ловеч, ул. „Търговска” 29, Барокови къщи, тел 068 604 297 или на електронен адрес: oic_lovech@gmail.com

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba/

%d блогъра харесват това: