ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НАПОМНЯТ:

Прочетено1916пъти

Пиротехническите изделия сами по себе си представляват общоопасни средства. С оглед на това всички дейности с тях са правно регламентирани.

Пиротехническите изделия съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени чрез самоподдържащи се химически реакции, да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от тях.

Абсолютно е забранена употребата на пиротехнически изделия в закрити помещения, с изключение на фойерверки от категория 1 (бенгалски огън, бездимни фонтани (за торти), гърмящи топчета (капси), конфети).

Контролът върху дейностите с пиротехническите изделия се осъществява от полицейските органи на МВР. Употребата на пиротехнически изделия от четвърта категория се допуска само след получено разрешение от директора на ГДНП-МВР за територията на страната или началника на РУ на МВР по мястото им на употреба, единствено за лица, които притежават необходимата квалификация и правоспособност за употреба на пиротехнически изделия за политически, спортни, религиозни, културни мероприятия и заснемане на филмови продукции.

Информация за употребата на пиротехническите средства можете да прочетете в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, а по-долу вижте някои от тях

Категория

Предназначение

Степен на опасност

Категория 1

Бенгалски огън, бездимни фонтани (за торти), гърмящи топчета (капси), конфети)

За лица над 12 г.

За употреба на закрито – в ограничени пространство

(и в жилищни сгради)

Много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум

Категория 2

Ракети, пиробатерии

До 5 кг

За лица над 16 г.

За употреба на открито в обособени пространства

Ниска степен на опасност и ниски нива на шум

Категория 3

Пиратки, римски свещи

До 10 бр.

За лица над 18 г.

За употреба в обширни открити пространства

Средно голяма степен на опасност и нивото на шум не вреди на човешкото здраве

Категория 4

Само за професионалисти

Фойерверки за професионална употреба

За употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи

Висока степен на опасност и нивото на шум не вреди на човешкото здраве

Сценични пиротехнически изделия –предназначено за употреба на сцена в закрити помещения или на открито, включително във филмови или телевизионни продукции, или за друга подобна употреба

Категория Т1

За сценична употреба

Ниска степен на опасност

Категория Т2

За сценична употреба, предназначени за използване само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи

Други пиротехнически изделия

(различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия)

Категория Р1

Пиропатрони

Ниска степен на опасност

Категория Р1

Капсул детонатори

Само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи

 

Безопасна употреба на пиротехнически изделия

Когато купувате пиротехнически изделия уверете се, че същите са с гарантирано качество на производство.

Още в магазина се запознайте с предназначението и степента на опасност на изделията, както и с инструкцията на производителя за безопасна употреба.

Обърнете внимание на указанията, които Ви се дават от продавача, който трябва да притежава лиценз.

Никога не купувайте и не употребявайте пиротехнически изделия, ако информацията за тях не е пълна или е неясна.

Преди да употребявате пиротехнически изделия, се запознайте добре с тяхното предназначение, степен на опасност, други указания за безопасност.

На всички етикети на пиротехническите изделия трябва да пише име и адрес на производителя или име на производителя и име и адрес на вносителя (когато изделията се внасят на територията на Европейския съюз от трета държава), също наименование, тип и категория на изделието, инструкции за употреба, нетно еквивалентно количество на активно взривно вещество, обозначение за ограничения в употребата на пиротехнически изделия.

Никога не пушете, когато носите пиротехническо изделие със себе си.

Никога не допускайте децата да играят с пиратки, римски свещи, ракети и др. пиротехнически изделия. Запомнете, че дори за изделия с много ниска степен на опасност, възрастовото ограничение е 12 години.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%be/