Във връзка със започване на втория срок на учебна 2016/2017 г., РЗИ гр. Ловеч започна оценяване на седмичните учебни разписания

Прочетено2474пъти

За периода 23.01.2017г. –27.01.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха проверки на 26 обекта с обществено предназначение – 14 детски градини, 3 фризьорски салони, 1 заведение за социални услуги за деца, 7 училища, и 1 оптика в гр. Ловеч, гр. Луковит, гр. Тетевен, гр. Троян и гр.Ябланица, с. Брестница и с. Добревци. Не е установено несъответствие с действащата нормативна уредба, с изключение на училище в гр. Тетевен, на което е издадено предписание за осигуряване на осветеност в учебните стаи, отговаряща на изискванията.

Контролът на забраните за тютюнопушене през изминалата седмица включва 8 проверки в обекти за хранене и развлечение, 2 проверки в административни обекти, 7 проверки в лечебни заведения и 26 проверки в други обекти с обществено предназначение. Не са констатирани нарушения.

Във връзка със започване на втория срок на учебна 2016/2017 г., РЗИ гр.Ловеч започна оценяване на седмичните учебни разписания, съгласно Наредба №10/2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. До момента 26 училища на област Ловеч са внесли учебните си разписания, които са съгласувани с изключение на разписанието на 1 основно училище, което подлежи на корекция. След приключване на съгласувателният период училищата ще подлежат на контрол за спазване на съгласуваните учебни разписания.

През изминалата седмица е извършена проверка във ФСМП-Луковит, във връзка с писмо на МЗ, относно извършване на непрекъснат контрол по спазване на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ по отношение на медицинското обслужване и хоспитализацията на пациенти със спешни състояния. В медицинската документация няма отразен отказ от хоспитализация. За периода няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти и в останалите лечебни заведения за болнична помощ.

По Регистъра на ЛЗИБП са заличeни три ЛЗ за ИБП: „Д-р Стою Неделчев Стоев – АИП за СМП по педиатрия” – гр. Троян, (по искане на ЛЗ); „Д-р Огнян Димитров – АИП за ПДП” – гр. Тетевен, (заличен от регистъра на РК на БЗС) и „Д-р Георги Митев Карчев – АИП за ПДП” – с. Дебнево, (при смърт на регистрирания).

Извършена е и Процедура по заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве – Д-р Кунка Колева Танкова – гр. Троян.

През седмицата определеният служител на Дирекция „Медицински дейности” е взел участие в заседания на Съвета по осиновяване и Комисията по приемна грижа към Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч и Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РУО-Ловеч.

За периода 23. 01. 2017 – 29. 01. 2017 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Дихателни инфекции:

  • Варицела – 6 сл. – гр. Ловеч 3 сл.; по 1 сл. гр. Троян 1 сл., за с. Бежаново и с. Бели Осъм

  • Туберкулоза – 1 сл. за гр. Ябланица

  • Скарлатина – 1 сл. за гр. Ловеч

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво, оформена заболяемост от 76.45 на 10 хиляди население при 144.08 на 10 хиляди за предходната седмица.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%80%d0%be/

2 коментара

  1. Добре, че няма нарушения във фризьорските салони преди началото на втория учебен срок

%d блогъра харесват това: