окт. 02 2014

Всичко за обществените поръчки на община Ловеч – в Профила на купувача на интернет страницата www.lovech.bg

Прочетено1223пъти

siteobshtina210141От вчера 1 октомври, всеки заинтересован може да получи подробна информация за всички обявени от община Ловеч обществени поръчки. Това става чрез Профила на купувача на интернет страницата на общината www.lovech.bg. В този профил ще бъдат обявявани всички документи, които са свързани или отразяват както провеждането на процедурите, така и изпълнението на договорите за обществени поръчки.

В профила на купувача ще се публикуват приетите вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, договорите, допълнителните споразумения за изменения на договорите, документите, които съгласно договорите са основание за извършване на плащане, информация за датата и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договорите, информация за датата за освобождаване на гаранциите за изпълнение на всеки договор, договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях.

С това се цели постигането на пълна степен на публичност не само при провеждане на процедурите, но и при изпълнението на договорите за обществени поръчки.

Така община Ловеч спазва основните принципи на Закона за обществените поръчки – публичност и прозрачност, и дава възможност да се осъществява контрол от страна на обществеността и контролните органи.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89/

%d блогъра харесват това: