май 04 2016

Всички показатели (микробиологични и химични) на изследваните проби води съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата

Прочетено2393пъти

voda409131През периода, в отдел „Лабораторни изследвания” са изследвани 2 проби води-питейни от централни водоизточници по периодичен мониторингг от следните населени места: с.Александрово, гр.Летница и 2 проби води от обществени местни водоизточници от следните населени места: с.Деветаки – „Беляновец”; с.Пресяка – „Лальовска”. Всички показатели (микробиологични и химични) на изследваните проби води съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/28.03.2001 г.) и на „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”.

За същия период са извършени още 40 проверки на обекти с обществено предназначение  по държавен здравен контрол (3 места за настаняване, 1 концертна зала, 10 фризьорски салони,1 обществена тоалетна, 7 централни водоизточника и съоръжения към тях, 2 обекти за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 детски заведения, 1 школа за работа с деца, 2 заведения за социални услуги за деца, 7 селскостопански аптеки, 4 хотела. Издадени са 2 предписания  в два обекта за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки – ремонтни дейности в ОДК Тетевен, с. Градежница – ведомствен водоизточник.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8/

Коментари

  1. debelaka каза:

    А какво са очаквали, да съответстват на качеството на ракията ли?

%d блогъра харесват това: