окт. 14 2013

Връх на наглостта! Община Ловеч обявява обществено обсъждане часове преди самото събитие!

Прочетено1418пъти

kmet1603121Павлин Иванов

Много е писано по темата за тъй наречените „обществени обсъждания“. Градската администрация продължава смело и безотговорно да прави каквото си поиска, без да се съобразява с нищо и никого!

Поводът днес е изкочилото днес, незнайно откъде съобщение на сайта на Община Ловеч за Обществено обсъждане на Индикативния списък на допълнителните проекти за плановия период 2014-2020 г..

Такава информация тази сутрин не видях!

Проблемът е, че обсъждането е насрочено за днес, подчертавам днес , 14.10.2013 г. от 17,30 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ловеч. Накрая на текста пише, цитирам:

„Може да изпращате Вашите предложения и на email: ipgvr.lovech@gmail.com.

     Вашето мнение е от изключителна важност за развитието на  град Ловеч. Разчитаме на Вашата съпричастност към изработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Ловеч, тъй като от обхвата му зависи колко и какви проекти ще бъдат заложени за финансиране и реализиране през следващия планов период до 2020 г.“

 

 

Единственото определение, което ми хрумва е „ВРЪХ НА НАГЛОСТТА“

 

Задавам следните въпроси на г-н Кмета Казанджиев:

  1. Как може да се подготви някой за „общественото обсъждане“ по тази важна тема, за обществено обсъждане, след като има на разположение няколко часа и при условие, че текста се намира само на сайта на Община Ловеч и не е разпространен до ловешките медии?
  2. Как мога да се подготвя за участие, след като няма абсолютно нищо конкретно като материал? Какво точно ще се обсъжда и как ловчалии могат да са полезни, след като не разполагат с никаква информация?
  3. Важно ли е г-н Кмета мнението на гражданите или не? Това е риторичен въпрос, разбира се!
  4. Кога ще се научат подчинените на г-н Кмета що е то комуникационна политика, средства за масова информация и как се работи с тях?
  5. Какво иска да скрие г-н Кмета от обществеността? Фактите говорят именно за това. Ако го интересуваше мнението на жителите на община Ловеч реално, щеше да намери подходящ и навременен начин за да ги информира!
  6. Кой не си е свършил работата и какво отговорност ще понесе?


Докато бялата сграда в центъра на Ловеч е обитавана от хора с подобен начин на мислене, сравним единствено с етапа на ВОСР, този град ще продължи да затъва, а жителите му ще продължат тихо и кротко да отпътуват, размахвайки високо вдигнат среден пръст на нещото наречено държава и в частност град Ловеч!

На мен ми писна!

 

Прилагам и пълният текст на обявлението:

 

Обществено обсъждане на Индикативния списък на допълнителните проекти за плановия период 2014-2020 г. извън определените и одобрени зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Ловеч

ОБЯВЛЕНИЕ

 

     Община Ловеч обявява, че на 14.10.2013 г. от 17,30 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ловеч ще се проведе обществено обсъждане на Индикативния списък на допълнителните проекти за плановия период 2014-2020г. извън определените и одобрени зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Ловеч.

     Проектите могат да бъдат единствено от групите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

     Инвестиционен приоритет 1.2. „Действия за подобряване на градската околна среда, обновяване на градовете, възстановяване и почистване на в това число възобновяване на терените за вторично застрояване (включително зони за конверсия), и намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шума

      Примерни допустими дейности

         Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих (зелени площи, детски площадки,  площади, междублокови пространства, спортни площадки за свободен достъп);

         Изграждане, реконструкция, рехабилитация на физическите елементи на градската среда, (пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези, надлези и мостове за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, информационни табели и др.);

         Изграждане, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и обществени паркинги;

         Инсталиране на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността (поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и др.);

          Въвеждане на системи за контролиран достъп в пешеходни зони на моторни превозни средства;

         Създаване на достъпна архитектурна среда,

Инвестиционен приоритет 1.3. „Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждане на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение”

     Примерни допустими дейности:

         Строителство, реконструкция и ремонт на образователни институции (детски ясли и градини, основни и средни училища – учебни зали, библиотеки, спортни съоръжения, учебни корпуси, общежития), включително прилежащото дворно място;

         Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения;

         Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия;

         Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на сградния фонд;

         Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.

     Инвестиционен приоритет 1.4. „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността”

     Примерни допустими дейности:

     Социална инфраструктура

         Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи и други групи в неравностойно положение, чрез строителство, реконструкция, ремонт и разширение на социалните жилища;

         Основен ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания;

         Основен ремонт/реконструкция/ изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за деца;

         Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради.

     Спортна инфраструктура

         Строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура (спортни зали, плувни басейни, футболни игрища, стадиони, комбинирани игрища за волейбол и баскетбол, тенис кортове и др.);

         Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради;

     Културна инфраструктура

         Развитие на инфраструктурата в сферата на културата чрез строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане например на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, опери, галерии, изложбени зали и други обекти, свързани с културния живот;

     За всички групи дейности

         Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения;

         Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия;

         Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания;

         Подобряване достъпа за хора с увреждания до сградите обект на интервенция

     Може да изпращате Вашите предложения и на email: ipgvr.lovech@gmail.com.

     Вашето мнение е от изключителна важност за развитието на  град Ловеч. Разчитаме на Вашата съпричастност към изработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Ловеч, тъй като от обхвата му зависи колко и какви проекти ще бъдат заложени за финансиране и реализиране през следващия планов период до 2020 г.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d1%80%d1%8a%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d0%b2/

Коментари

  1. эрос рамазотти каза:

    За пореден път МинчУ ни доказа, че не ни е..ва това нас…гражданите.

%d блогъра харесват това: