Водата от чешма „Беляновец” в с. Деветаки и „Лальовска чешма” в Пресяка не е годна за пиене и да не се ползва за питейни цели

Прочетено1114пъти

За периода 02.10.2017г. – 06.10.2017г.  в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани 2 проби вода-питейна от централни водоизточници от с.Летница, с.Слатина, които по изследваните микробиологични и химични показатели съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са и 2 проби вода от обществени местни водоизточници по микробиологични и химични показатели от с. Деветаки и с. Пресяка, които не съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”, както следва: с. Деветаки чешма „Беляновец” с отклонение по показатели „нитрати 98,0 mg/dm3, коли титър < 30 (0,1) и микробно число” 96 КОЕ/мл, мътност 1,28 FNU и в с.Пресяка „Лальовска чешма” с отклонение по показатели коли титър < 30 (10,0) и микробно число” 84 КОЕ/мл при стойност и допуск на показатели „коли титър”  ˃ 30, микробно число – до 50 КОЕ/ml, мътност 1,0FNU.

За установените несъответствия, на основание чл.38, ал.1 от Закон за здравето, на кметовете  на с. Деветаки и с. Пресяка са издадени предписания за уведомяване на населението на селото по подходящ начин, че водата  от чешмите не е годна за пиене и да не се ползва за питейни цели.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%bc%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%86-%d0%b2-%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82/

%d блогъра харесват това: