Водата от обществените селските чешми на осем ловешки села не е годна за пиене.

Прочетено3274пъти

За периода 23.07.2018г. – 27.07.2018г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха  29 проверки на обекти с обществено предназначение: 4 места за настаняване, 7 фризьорски и козметични салони, 1 централен водоизточник, 1 местен водоизточник, 1 гробищен парк, 2 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, 7 плувни басейна и 6 хотела в гр.  Ловеч, гр. Троян, с. Патрешко и с. Орешак. Не са установени нарушения на здравното законодателство.

За периода в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани 14 проби вода от обществени местни водоизточници, които по изследваните химични показатели пробите вода съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и не съответстват по микробиологични показатели („колиформи и микробно число”) на изискванията на „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”:

с. Хлевене „Горната чешма”;

с. Лешница – чешма на ул. „Стара планина”;

с. Казачево – „Селската чешма”; с. Българене – „Качица” и „Марийкина чешма”;

с. Стефаново – „Селската чешма”, „Белярска чешма”, „Коломанка” и „Растът”;

с. Малиново – „Солончери” и чешма на ул. „Пенчо Славейков”;

с. Къкрина – „Голямата чешма”;

с. Горно Павликени – „Мерахчийска чешма”;

с. Брестово – „Голямата чешма”.

За установените отклонения, на кметовете на с.Хлевене, с. Лешница, с. Казачево, с. Българене, с. Стефаново, с. Малиново, с. Къкрина и с. Брестово са издадени предписания за уведомяване на населението по подходящ начин, че водата от посочените чешми не е годна за питейни цели.

Изследвани са още 8 проби вода от плувни басейни от: с. Шипково, с. Бели Осъм, с. Орешак, с. Патрешко, които съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%bc/