Внимание – птичи грип в страната, в област Ловеч няма констатирани случаи на заболели животни

Прочетено1415пъти

Внимание – птичи грип в страната, в област Ловеч към момента няма констатирани случаи на заболели животни. Това алармира директорът на Областна дирекция по безопасност на храните д-р Росен Федерчев на заседание на Областната епизоотична комисия, свикано от областния управител Георги Терзийски и водено от зам.-областния управител Илиян Тодоров, председател на комисията.

Усложнената епизоотична обстановка в България с разпространението на болестите Инфлуенца по птиците (или т.н. птичи грип) и Нюкясълска болест (Псевдочумата по птиците), както и взетите решения от Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев с представители на институциите и птицевъдния бранш в края на октомври бе основната тема на работната среща. Стана ясно, че и двете заболявания се причиняват от вируси, протичат с много висока заболеваемост и смъртност и големи икономически загуби. Борбата със заболяването в огнищата се осъществява чрез метода stamping aut (умъртвяване по хуманен начин на заболели и контактни птици).

До днес в страната са обявени две огнища на заболяването инфлуенца по птиците – в областите Добрич и Хасково и едно огнище на Нюкясълска болест в Кърджалийско.

До момента в област Ловеч НЕ са констатирани или диагностицирани случаи на тези вируси по птиците. Въпреки това са взети планирани проби по държавната профилактична програма от птицевъдни обекти на територията на областта.

В област Ловеч има 41 птицеферми за бройлери, кокошки-носачки и патици мюлари, в които трябва да се упражнява активен надзор и превенция. Съгласно заповеди на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и Областен управител, са разпоредени съвместни проверки с представители на Орнитоложките и Ловно-рибарски дружества и на държавните лесничейства, за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синатропни птици. Ще бъде извършван и постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдни обекти, заедно с периодични клинични прегледи и изследвания на домашни и диви птици, обясни Федерчев.

Той подчерта, че всички собственици, които отглеждат птици, трябва да предотвратят излизането им извън дворовете на стопанствата и да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа, и домашни птици. Фуражът, с който изхранват птиците, трябва да се съхранява в закрити помещения, за да се сведе до минимум рискът от заразяване на храната от външни източници. Стопаните трябва да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици. Припомняме, че собствениците трябва незабавно да уведомят ветеринарния лекар, който обслужва обекта или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност, акцентира още той.

Ако бъде констатирано заболяване, а диагнозата за това се поставя единствено лабораторно, това води до умъртвяване по хуманен начин на болните птици, а собствениците ще бъдат обезщетени, стана ясно още на заседанието.

Предстои да бъдат свикани незабавни заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се набележат конкретни мерки за предотвратяване на разпространението на болестта на общинско ниво. Започват и засилени проверки за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици.

От Областната епизоотична комисия ще информират кметовете и кметските наместници за задълженията им да съдействат на органите на ОДБХ и информират всички собственици на птици за опасността от заболяването и предприемането на съответните мерки.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%bf-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0/