Виж какви дейности по управление на отпадъците се изпълняват на територията на община Ловеч

Прочетено1487пъти

На пресконференция на 25 април кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова разказа какви дейности по управление на отпадъците се изпълняват.

В изпълнение на политиките и ангажиментите по управление на отпадъците на община Ловеч е предприела следното:

1. Осигурени са площадки за излезли от употреба МПС, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, стари машинни масла, чрез сключване на договори с „Феникс Инверс“ООД.

2. На територията на град Ловеч е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от Организация по оползотворяване (Екобулпак АД)

3. В съответствие с изискванията на чл. 52 от ЗУО през 2016г. е изготвена и одобрена от Общински съвет Ловеч „Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020 г.“ – Решение № 173 от 30 юни 2016г.

За информиране на обществеността Община Ловеч е предприела следните дейности:

  1. В раздел „Дейности“ от сайта на община Ловеч е създадена част „Екология“, където обществеността може да се запознае със всички въпроси касаещи управлението на отпадъците и опазването на околната среда.

http://www.lovech.bg/bg/ekologiya

  1. Води се регистър на площадките за рециклируеми отпадъци. Същият е наличен  на сайта на Община Ловеч.

http://www.lovech.bg/bg/razdelno-sabirane/registar-na-ploshtadkite-za-predavane-na-otpadatsi

  1. На сайта на община Ловеч е обявен „Зелен телефон“, на който всеки може да получи информация или да подаде сигнал за нередност свързани с екологията и опазването на околната среда.
  2. През месец юни 2017 г. е разпространена информация за организацията по управление на отпадъците на територията на гр. Ловеч описваща начините за изхвърляне на битови, строителни, едрогабаритни, електрически и други отпадъци от населението и юридическите лица.

http://www.lovech.bg/bg/novini/vizh-kakva-e-organizatsiyata-po-upravlenie-na-otpadatsite-na-teritoriyata-na-lovech

  1. Изготвени са и през тази седмица ще започне връчването на предупредителни протоколи на юридическите лица за задълженията им по чл. 33 от ЗУО за разделното събиране на отпадъци от опаковки.

 

От началото на годината Община Ловеч е съставила на нарушители три акта – № А0987 на гражданина С.С., акт № А1044 на Й. Й. и акт № А1033 на В. П. със съответните наказателни постановления, всяко едно с глоба по 300 лева.

И трите нарушения са по чл.15, т.1 от Наредба № 1 на ОбС – Ловеч.  Едното наказателно постановление още не е връчено, защото лицето не е открито и се търси, другото е връчено, а третото е вече платено.

 

Припомняме, че във връзка с прилагането на системи и механизми за устойчивото управление на отпадъците на територията на Община Ловеч при спазване на изискванията на нормативната уредба от Общински съвет Ловеч е приета Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Ловеч (приета с решение № 727 от 24.07.2014 г, публ. на 14.08.2014 г., в сила от 14.08.2014 г.).

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b2%d0%b8%d0%b6-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82/

%d блогъра харесват това: