БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ СВОЕТО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

Прочетено846пъти

На 25ти януари делегатите на Годишно общо отчетно събрание на петте клуба на БМЧК- Ловеч проведоха своето годишно общо отчетно събрание. Координаторът за област Ловеч-Яна Георгиева, както и  зам.-клубен координатор на клуб Ловеч– Ева Цанева представиха отчета на петте клуба БМЧК за 2017г. и плана за дейностите за 2018г.

Плана за дейността на младежката структура бе приет като отворена система за да с допълва при необходимост. Гости на събранието бяха Петър Петров – експерт „организационно развитие” към дирекция БМЧК- НС на БЧК, Станимир Тепавски –член на Оперативно бюро БМЧК, г-ца Албена Йончева – Ръководител на Център за работа с доброволци към РБ „Проф. Беню Цонев”-важен за нас партньор, Давид Давидов-доброволец към Библиотеката, Цветомира Георгиева – Директор на Секретариата на ОС на БЧК-Ловеч.

Всички гости изказаха хвалебствия за отличната работа и пожела успехи в новите начинания.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5-2/