Бъдещите студенти внасят сами здравни вноски и подават декларация обр.7 за летните месеци

Прочетено4000пъти

nap1303121Радосвета Коева НАП

Проверка в информационните масиви на Националната агенция за приходите показва, че много от студентите имат пропуски в здравното осигуряване за един, два или три месеца. В типичния случай учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година, а започват следването си през септември или октомври. В диапазона юли – септември те не се осигуряват от републиканския бюджет,  от който се плащат вноските на учениците и студентите, защото не попадат в нито една от двете категории. Затова, за този период, трябва да внесат здравноосигурителните си вноски за своя сметка. Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права. Така не малко първокурсници могат да се окажат без право да ползват безплатните здравни услуги, осигурени от Националната здравно-осигурителна каса.

От тази година хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване[1], трябва да ги превеждат в хазната до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец юли 2013 г. трябва да се внесе най-късно до 25 август 2013 г. Размерът на здравноосигурителната вноски и за тази година е поне 16,80 лв.

От офиса на НАП в гр.Ловеч напомнят също, че всички лица, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, в т.ч. и бъдещите студенти,  подават в териториалните структури на НАП по постоянен адрес декларация – образец 7. Тя се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание. Тоест, ако младежът е завършил през юни 2013 г., например, а впоследствие се  запише в съответния университет през октомври 2013 г., то той ще трябва да внесе поне по 16.80 лв. за всеки от трите месеца юли, август, септември или общо 50.40 лв. и съответно да подаде декларация обр.7.Вноските трябва да се направят до 25 август, 25 септември и 25 октомври, а декларацията да се подаде не по-късно от 25 август.

Ако университетът започва обучението през септември, тогава първокурсникът ще трябва  да е  внесъл 33.60 лв. за двата месеца юли и август и да е подал декларация обр.7.От тази година в декларацията се декларира и избора на осигурителния доход, върху който  да се заплащат здравни вноски от тях.

Бъдещите студенти, както и всички граждани, които се осигуряват за здраве сами,  трябва да знаят, че от началото на тази година всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) се плащат по една единствена банкова сметка. Освен това при превод на пари към бюджета отпадат всички кодове за вид плащане. Не е необходимо и да се попълва изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната става според датата на възникването им. Това налага, освен вноските, да не пропускат и  да подадат декларация обр.7, за да не бъдат прекъснати здравноосигурителните им права. Освен това за неподаването на декларацията в срок в Закона за здравното осигуряване е предвидена глоба от 500.00 до 1000.00 лв.

Ето защо от офиса на НАП в гр.Ловеч призовават хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски  и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, да не пропускат да подадат декларация обр.7 в срок.[1] Например упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители; морски лица.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd/

%d блогъра харесват това: