БЧК – Ловеч, обсъди Стратегия за доброволчеството с общинските си съвети

Прочетено752пъти

Семинар на тема „Стратегия за развитие на доброволчеството“ проведе с ръководителите на общинските структури на БЧК в Ловешко областният съвет  на червенокръстката организация. Обсъдени бяха основните организационни подходи и действия на общинските съвети при набиране на доброволци, силните и слабите страни на организацията, как да се мотивират и задържат доброволци. Семинарът се проведе през уикенда в архитектурно-музейния резерват Арбанаси.

Стратегията на областната организация на БЧК – Ловеч, е разработена в съответствие със стратегическите документи на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Стратегията на БЧК до 2020 г., където е записано, че се наблюдава сериозен спад в броя на доброволци и членове. Като основна причина за това се посочват големите политически и икономически проблеми от глобален мащаб. БЧК обаче има потенциал да е една от водещите организации, която да осъществява хуманитарната политика чрез успешен и адекватен за ситуацията и времето мениджмънт на доброволци. В този смисъл Стратегията на ловешката червенокръстка организация формулира своите приоритети за развитие и стабилизиране на доброволчеството и действията за постигането им. Участниците в семинара очертаха конкретните си стъпки за подобряване работата по привличане, организиране и стимулиране на по-широка доброволческа активност: определяне на основните дейности и задачи, за които е необходим доброволчески труд (в областта на социално-помощната дейност, подготовката на населението при бедствия, аварии и катастрофи); разработване на длъжности характеристики на доброволците; провеждане на промоционална кампания за набиране на нови доброволци; създаване на материално-технически условия за работа.

За да се мотивират и задържат доброволци от различните целеви групи, ще бъде дадена възможност за изява на техните лични качества и заложби, ще преминат обучение обучение, като ще получат логистична и морална подкрепа, както и оценка и признание на приноса им. Ще бъдат организирани еднодневни инициативи, седмици на доброволеца, церемонии по връчване на награди и доброволчески клубове по интереси.

След семинара областният съвет на БЧК – Ловеч, на заседание прие графика за отчетно-изборните събрания в общинските организии. Те ще се проведат през ноември и декември т. г.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b1%d1%87%d0%ba-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be/