мар. 04 2013

БСП и ГЕРБ споделиха напълно отговорността за НЕразвитието на Ловеч

Прочетено1458пъти

obs203131Павлин Иванов

Втори бюджет на кмета Казанджиев се приема с удивително мнозинство – 26 гласа „За“ от 29 гласували. Предполагам, много от жителите на града ще бъдат доволни от случващото през 2013 г. в Ловеч, защото подкрепата за общата визия, цели и пътища за постигане са единодушно одобрени от представителите на населението в Общински съвет.

Обикновено, когато се приема един от най-важните документи на една община, много ясно се дефинират различните пътища, по които може да бъде постигната една цел. Обикновено има лява и дясна философия, които по-скоро са диаметрално противоположни. Левите залагат много по-социални мерки,  а десните приоритизират развитието първо на бизнеса и създаването на по-добри условия за него, а като следствие идват заетост, доходи, развитие.

Разбира се, това е само повърхностно разсъждение за това кое какво е.

Лично аз се радвам, че една от мечтите ми се сбъдва за втори път. Всички, така наречени политици, се обединиха отново, когато трябва да се вземат важни решения в името на народа. Да де, но вместо да съм щастлив, че моят град ще стане още по-добро място за живеене и бизнес, както казва моя приятел Иво Райнов, някой сготви някого. Кой кого е друга тема, но важното е не, че плеснаха с ръце и се прегърнаха. Не!

Важното е, че Ловеч ще продължи да върви по-добре утъпканият път към нищото. Смело, с горда крачка, заедно!

Нямам за цел да ви разказвам с цифри каква е философията на бюджета. Вече публикувах отчета за неговото изпълнение за 2012 и проекто-бюджета, който с козметични, но не със съдържателни промени беше приет. Имате глави, имате познания, четете и си направете изводите. Излезте навън и се огледайте, погледнете в джобовете си, погледнете в очите приятелите си и ще разберете какво одобриха съветниците от БСП и ГЕРБ в Ловеч. То е същото, каквото беше досега. Ако ви харесва, ок!

Независимо, че кмета Казанджиев и неговата администрация след всеки бюджет ви обясняват, че това са само числа. Независимо, че повечето съветници дори не са прочели материалите си за тази сесия, а от прочелите, съвсем малко са разбрали за какво натискат бутончето.

Независимо от всичко това, зад всеки бюджет се крие философия, цели, пътища. Жалко, че тези, които представляват официално гражданите на община Ловеч не го разбират.

Би било чудесно представителите на двете големи партии в ловешкия общински съвет, ако се бяха обединили около някаква кауза, способстваща за развитието на нашия град. Трагичното е, че обединението на БСП и ГЕРБ в местния парламент води до запазване на лустрото и застоя, в който Ловеч, а и цялата община са останали в последните години.

Аз не искам това да продължава и благодаря на няколкото съветника, които запазиха достойнството си и не подкрепиха приемането на Бюджета на застоя!

Ако в Ловеч имаше разумна, компетентна и влиятелна политическа сила, тя можеше да измести съществено приоритетите. За съжаление, такава днес на дела няма.

На думи, на лозунги и на предизборни платформи, които се забравят преди дори съветниците и кмет да са положили клетва … лично аз се наслушах!

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b1%d1%81%d0%bf-%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  „Новите дрехи на царя – Ханс Кристиан Андерсен

  Преди години живееше един цар, който обичаше толкова много да се облича в нови дрехи, че харчеше за това всичките си пари. Той не се грижеше за войниците си, дори рядко посещаваше театъра и обичаше само да се разхожда из града, за да показва новите си дрехи. За всеки час от деня той имаше особено облекло и както за другите господари казваха: „Те са в съвета“, тъй за него говореха винаги: „Сега царят се гизди в стаята си“.
  В царската столица кипеше шумен, весел живот; всеки ден там пристигаха много чужденци. Веднъж между другите пришълци се явиха двама измамници; те се препоръчаха за тъкачи и разгласиха, че умеят да тъкат такива прекрасни платове, каквито човек не може никъде да намери, и че дрехите, съшити от тия платове, са не само необикновено хубави по цвят и по кройка, но се отличават още и с едно чудно свойство: те са невидими за ония хора, които не са достойни за заеманата от тях длъжност или пък са съвсем глупави.
  „Ето ти дрехи за мен — помисли си царят. — Щом ги облека, ще мога веднага да познавам кой в моето царство е достоен да заема тая или оная длъжност; ще мога също тъй да различавам умните от глупавите. Да, аз без друго трябва да си заръчам дрехи от такъв плат.“
  И той веднага даде на двамата измамници много пари, за да могат те да се заловят незабавно за работа.
  Лъжливите тъкачи поставиха два стана и се престориха, че работят; ала всъщност становете им бяха празни. Те поискаха веднага най-хубава коприна и златна прежда, ала всичко туй скриха в торбите си и седяха до късна нощ пред празните станове.
  „Искам да зная как върви работата“ — помисли си царят, но се смути силно от мисълта, че глупецът или негодният за длъжността си човек не ще може да види чудния плат. За себе си, разбира се, той не се страхуваше, но все пак си мислеше, че ще е по-добре да изпрати най-напред друг някой. Всички в града знаеха вече какво чудно свойство притежаваше новият плат и всеки гореше от нетърпение да узнае дали неговият съсед е глупав или некадърен.
  „Ще изпратя при тъкачите моя стар честен министър — помисли си царят. — Той най-добре от всички ще види какъв е тоя плат, защото той е умен и изпълнява прекрасно длъжността си.“
  И старият честен министър отиде в стаята, където двамата измамници работеха на празните станове.
  — Господи, помилуй! — извика той на себе си, като разтвори широко очи. — Та аз не виждам нищо! — Ала не посмя да каже това високо.
  Двамата измамници го помолиха любезно да се приближи и го попитаха харесват ли му боите и шарките. В същото време те сочеха празния стан, а бедният старец продължаваше да пули очи и все пак не виждаше нищо, защото нямаше нищо за гледане.
  „Господи, боже мой — мислеше той, — нима аз съм глупав? Никога не съм допущал това и никой не бива да го знае. Или може би съм негоден за длъжността си? Не, никому не трябва да разказвам какво съм видял.“
  — Е, какво е вашето мнение? — попита един от тъкачите.
  — О, прекрасно, чудесно! — извика старият министър, като гледаше през очилата си. — Какви бои, какви шарки! Аз ще кажа на царя, че вашият плат много ми харесва.
  — Много ни е приятно да слушаме това — казаха тъкачите и започнаха да именуват цветовете и да обясняват шарките, а министърът слушаше внимателно и като се върна при царя, повтори му всичко с най-големи подробности.
  Тогава измамниците поискаха още пари, коприна и златна прежда, за да продължат работата. Всичко туй те скриха пак в торбите си и продължаваха да седят пред празните станове.
  Скоро царят изпрати пак един от най-честните си съветници, за да разбере как отива работата и скоро ли ще бъде готов платът. Ала с него се случи същото, каквото се случи с първия пратеник: той гледаше становете, но тъй като там нямаше нищо, не можа нищо да види.
  — Какъв чудесен плат, нали? — попитаха измамниците и започнаха да показват и да обясняват великолепните шарки, които съвсем не съществуваха.
  „Невъзможно е да съм глупав! — помисли си съветникът. — Тогава може би съм недостоен за длъжността, която заемам? Смешно наистина! Ала все пак не трябва да казвам туй на другите.“
  И той започна да хвали плата, който не виждаше, и да се възхищава от прекрасните бои и великолепните шарки.
  — Да, това е истинско чудо! — съобщи той на царя. Всички в града говореха само за това — за чудния плат.
  Най-сетне и сам царят пожела да види плата, докато е още на стана. С цяла тълпа избрани царедворци, между които бяха и двамата министри, той отиде при изкусните измамници, които започнаха да тъкат още по-усърдно на празните станове.
  — Как, не е ли прекрасно това? — попитаха двамата царедворци, които бяха идвали вече. — Погледнете само, ваше величество, какви шарки! — и те сочеха празните станове, като мислеха, че другите наистина виждат плата.
  „Какво е това? — помисли си царят. — Та аз нищо не виждам. Това е ужасно! Нима съм глупав? Или пък не ме бива за цар? Но туй е още по-ужасно!“
  — О, да, платът наистина е чудесен! — извика високо той. — Аз напълно одобрявам вашата работа.
  И царят кимна с доволен израз на лицето си и започна да разглежда празните станове, защото не искаше да покаже, че нищо не вижда. Всички царедворци също гледаха и не виждаха нищо, както царят. Но всички повтаряха след него: „Платът наистина е чудесен!“ И започнаха да го съветват да си направи дрехи от новия, великолепен плат за предстоящото голямо тържество. „Великолепно, прекрасно, чудесно!“ — носеше се от уста на уста. Всички изказаха високо своя възторг, а царят провъзгласи измамниците за придворни тъкачи.
  Цялата нощ преди тържеството двамата измамници не мигнаха. Те запалиха повече от една дузина свещи и всички в града помислиха, че те бързат да свършат царските дрехи за определения срок. Измамниците се преструваха, че свалят плата от становете, сетне крояха с големи ножици из въздуха, шиеха с игли без конци и най-после казаха:
  — Дрехите са готови!
  Царят, придружен от царедворците, отиде да види чудните дрехи. Измамниците дигнаха ръце, като че държаха нещо, и казаха:
  — Ето панталоните, ето дрехата, ето и мантията! Това облекло е леко като паяжина. Човек не го усеща на тялото си, ала в туй се крие всичката му хубост!
  — Да! — извикаха всички царедворци, без да виждат нещо.
  — Не желае ли ваше величество да се съблече сега — рекоха измамниците. — Тъй ние ще ви премерим дрехите пред това голямо огледало.
  Царят се съблече, а измамниците се престориха, че му обличат поотделно всяка една от дрехите. И царят се въртеше на всички страни пред огледалото.
  — Ах, как ви прилича, ваше величество! Колко хубаво ви стоят тия дрехи! — викаха всички. — Какви бои, какви шарки! Великолепни дрехи!
  — Балдахинът, под който негово величество ще върви на тържеството, чака вече при вратата! — съобщи главният разпоредител.
  — Аз съм готов! — каза царят. — Добре ми стоят, нали? — И той се обърна още веднъж пред огледалото, за да покаже на всички колко внимателно разглежда новите си дрехи.
  Прислужниците, които трябваше да носят краищата на царската мания, се престориха, че дигат нещо от пода, сетне тръгнаха важно след царя с протегнати напред ръце. Те не смееха и да помислят, че не носят нищо.
  Царят вървеше под великолепния си балдахин, а по улиците и прозорците на къщите се трупаха хора и викаха:
  — Ах, колко хубави са новите дрехи на царя! Каква чудесна мантия! Как хубаво му стои!
  Никой не искаше да каже, че не вижда нищо, защото никой не искаше да мине за глупец или за некадърник. Нито едно царско облекло не бе извиквало досега толкова голям възторг.
  — Гледайте, гледайте, царят е съвсем гол! — извика изведнъж едно дете.
  — Господи, чувате ли какво казва невинното дете! — рече баща му и всички започнаха да предават думите на детето.
  — Да, да, царят е съвсем гол! — извика най-сетне целият народ.
  Царят беше поразен. Нему също се струваше, че народът е прав, ала си мислеше: „Все пак шествието трябва да се изкара докрай!“.
  И прислужниците продължаваха да вървят все тъй тържествено след него и да носят краищата на въображаемата мантия.
  Край“

  Уважаеми г-н Иванов. този Ваш призив „Излезте навън и се огледайте, погледнете в джобовете си, погледнете в очите приятелите си и ще разберете какво одобриха съветниците от БСП и ГЕРБ в Ловеч.” аз неволно свързвам с вика на невинното дете :” Гледайте, гледайте, царят е съвсем гол!” от приказката на Андерсен.

  мисля, че въпроса на , който всеки сам трябва да си отговори е : Дали Бюджет 2013 е една голяма лъжа , която всички виждат, но никой не смее на глас да изрече или е истина , че Общинският бюджет 2013 се характеризира с финансова стабилност и строга финансова дисциплина – както казва кмета.

 2. Ventsislav Hristov каза:

  То е ясно,какво има да се коментира

 3. Ventsislav Hristov каза:

  То е ясно,какво има да се коментира

 4. Данчо Заверджиев каза:

  новия бюджет /дрехи/ на кмета 🙂

 5. Илиян Пеевски каза:

  Цели 75 пъти е посетена тази статия, касаеща отчета на бюджета за 2012 и новия бюджет за 2013-та….или казано по друг начин – цели 75 пъти някои са се позаинтересували защо през 2012-та са живяли ТАКА и дали ТАКА ще живеят и през 2013-та.

  Те не са и 75, но това е подробност. На фона на „спонтанните“ протести, организирани още „по-спонтанно“ от БСП, това си е направо прецедент. Ама вярно ли в Ловеч на никой не му пука кой, как и за какво харчи неговите пари?

  За Троян още нямам информация. Както знаете, в Троян „новините“ идват в сряда. А сряда е чак след 2 дни. Иначе си имаме няколко сайта, но за тях отчета на бюджета и приемането на новия бюджет не представляват интерес. Даже си имаме един нов троянски сайт, който е базиран чаааак в София. Ама и там няма нищо по въпросът с бюджетите. Иначе на този сайт пише, че е в партньорски отношения със CNN Breaking News, Dir.bg – Новини, Reuters, Агенция „Фокус“, Агенция БГНЕС и Ловеч онлайн – с две думи, новините ги хващат още във въздуха като снежинките на г-н Борисов.

  Да, ама не! Очевидно по CNN нищо не са казали за бюджета на Троян, така че ще си чакам „горещите новини“ до сряда, за да науча какво е станало миналата сряда. Може да чакам и до другата сряда. Може и да не дочакам, ако някой е разпоредил тази „новина“ да не е „новина“. Така де, „оти да са ‘абят за нек’ъв си бюджет“. Пък и на кой ли му пука? „Я гле’й“ в Ловеч – и там на никой не му пука.

  Така че, Данчо, и в Ловеч и в Троян „Царят НЕ е гол“, други са голите… ама това пък е една друга приказка и някой ден ще тия разкажа 🙂

 6. Калоян Стоянов каза:

  Няма ли някой съветник да каже нещо? Преди време някой беше писал тук как са се прегърнали БСП и ГЕРБ. Не повярвах. Но щом г-н Иванов пише, значи целувката е задушаваща за всички ни.
  Г-н Пеевски, не разбирам как се прави този бюджет, нито ще тръгна да чета и образовам. Просто нямам такова свободно време. Навярно много са като мен и затова не мога да дам мнение за него. Но виждам, че градът се разпада, опустява, а пари за смешни и некачествени проекти се раздават на накои хора на кило. Жалко

 7. Илиян Пеевски каза:

  Напълно сте прав и ви разбирам, г-н Стоянов. Не е необходимо да знаете или да сте специалист в съставянето или разходването на бюджета, но има едни основни неща, които би следвало да знаете и които изобщо не са сложни и трудни за разбиране. Да, и тук има проблем – общинските власти вече 23 години така представят бюджетите, че на никой от гражданите да не му е ясно какво става и какво в същност представлява един общински бюджет. Още по-малко да има възможност всеки сам да си прави изводи. Отчитането и планирането на бюджетите се прави така, че да се харесат на някакви висшестоящи държавни инстанции, а тези, които пълнят бюджета с данъци, такси и пр. – да стоят в невидение.

  Ще се опитам на база данните, които е публикувал г-н Иванов, да ви дам един друг поглед върху бюджета на Ловеч и как се формира. Бюджета има приходна част и разходна част. Приходната част представлява една рамка, в която вие виждате от къде се „пълни“ бюджета и с какъв обем парични средства ще можете да разполагате през следващата година и на база на тези средства да си направите разходната част на бюджета. В приходната част паричните средства идват от четири основни направления, а именно:

  1. Средства от държавния бюджет, които включват – обща субсидия, изравнителна субсидия, субсидия за капиталови разходи, трансфер за зимно почистване. За 2013 г община Ловеч ще получи от държавата съответно по тези пера / 14 537 614 + 1 881 200 + 820 500 + 128 600/ или общо – 17 367 914 лева. Какво трябва да знаете а тези пари по това направление – това са държавни целеви средства по делегирани дейности, които имат конкретно предназначение и вие, респ.Общинския съвет не можете да коригирате, пренасочвате и пр. Основната част от тези средства са за образованието и администрацията.

  2. Средства от местен характер, които включват – данъчни приходи, неданъчни приходи /такси и услуги/, патентен данък. За 2013 година се предвижда да бъдат събрани съответно по тези пера /1 910 000 + 5 658 335 + 80 000/ или общо 7 648 335 лева. Това са основно средствата, с които разполага и разпределя общинския съвет за местни дейности на територията на община Ловеч. Разбира се, към тези средства се прибавят /когато и ако има/ средства от следващите направления по т.т. 3 и 4, а именно

  3. Бюджетен излишък /или дефицит/, който включва парични средства от НЕИЗПЪЛНЕНИ дейности в предходната година от делегираните държавни дейности, от дейностите финансирани от местните приходи и остатък по валутни сметки. За 2013 година тези средства от НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета за миналата година са съответно /2 961 421 + 2 089 094 + 49 309/ или общо 5 099 824 лева. Излишък се получава и когато се преизпълни заложеното в местните приходи по т.2. Обикновено такова преизпълнение се получава от залагане на ниска събираемост по т.2 в Проекта за бюджет, след което в края на годината при Отчета на бюджета тази сума е вече много по-голяма.

  4. Бюджетни средства които се формират от заеми, трансфери със знак плюс и лихви по кредити и трансфери със знак минус. За 2013 година тази сума е общо +245 262 лева. Ако имате само лихви и главници да изплащате – тази сума може да е със знак минус и което ще намали средствата в приходната част.

  Това са основните числа в приходната част на бюджет 2013, които гражданите поне тях трябва да знаят и помнят, за да могат да правят сравнение с предходните години и най-вече с отчета на бюджета в края на финансовата година и преди приемането на следващия бюджет. А тези сравнения са необходими, за да може всеки да си прави изводите на къде върви общината му във финансов план, което е отражение на всичко останало.

  Ето ви и самите числа от приходната част на бюджет 2013, които е добре да запомните

  – 17 367 914 лв – получено от държавата

  – 7 648 335 лв – местни приходи от гражданите на община Ловеч

  – 5 099 824 лв – излишък от 2012 /от неизпълнение на бюджет 2012/

  – 245 262 лв – от банкови заеми, трансфери и лихви

  Общо: 30 361 435 лева приходна част на ПРОЕКТ за бюджет 2013.

  п.п.1 Ако имах данните за предходните ПРОЕКТИ и ОТЧЕТИТЕ на бюджетите на община Ловеч – можех да ви спретна и един политически коментар на къде отивате като община. Другите партии, които са представени в ОбС би следвало да ги имат и да ви направят такава политическа оценка, но аз поне не видях никъде такава, още по-малко на сесията, когато бе отчетен и приет новият бюджет. Очевидно ПП АТАКА затова сме „лошите“, че гледаме да информираме населението кое как е и защо е така, а не си траем като другите „добрите“ партии.

  п.п. 2 – За Разходната част на бюджета, както и за това как ви сапунисват 23 години с бюджетите – по-нататък 🙂

 8. Данчо Заверджиев каза:

  Много скоро , само след 10 месеца , с влизането в сила от 01.01.2014 г. на ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ съгласно чл. 173. За неизпълнение на задължение за публикуване на информация или на документи на интернет страница, предвидено в този закон, в закона за държавния бюджет за съответната година или в постановлението за неговото изпълнение, виновното длъжностно лице се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение на нарушителя се налага глоба в двоен размер.

  Пак от тогава влиза в сила и задължението за публично публикуване за всички първостепенни разпоредители с бюджет публикуват на интернет страницата си:
  – утвърдените си бюджети
  – ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите си, включително за сметките за средства от Европейския съюз
  – тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си, включително за сметките за средства от Европейския съюз

  Това на практика означава пълна прозрачност на общинския бюджет и за разлика от сега действащия Закон за общинските бюджети в новия закон са заложени лични финансови санкции за неизпълнение на задълженията.

  Това е достатъчно основание да се счита, че ще бъде публична достатъчно информация по бюджета на общината и всеки който желае може да се запознае и да я ползва в защита на интересите и правата които има.

 9. macka каза:

  Здравейте,
  може ли имената на 3-та съветника гласували различно от „ДА“?

 10. Калоян Стоянов каза:

  Г-н Пеевски, благодаря за подробното обяснение. Дано троянци оценяват, че имат съветник като вас. Не можах да разбера защо има такъв излишък? 5 099 824 лв са много пари за излишък. Не е ли така? И аз настоявам за имената на хората, които не са подкрепили този бюджет.Няма да е лошо да съобщите и имената на всички, които са гласували ЗА

 11. kesten каза:

  Да , а после някой като налети в сградата на общината с автомобила си или се самозапали го обявяват или за луд или за криминално проявен

 12. macka каза:

  Г-н Иванов,
  защо не публукувате имената на съветниците?Да не се окаже, че и ОДС също са сред гласувалите с ДА?

 13. lovechtoday каза:

  След малко ще публикувам протоколите с имената на гласувалите по двете точки – приемане на отчета за Бюджет за 2012 и приемането на Бюджет 2013.
  П. Иванов

 14. Илиян Пеевски каза:

  lovechtoday,

  в политика на сайта ли сте превърнали просташкото обругаване и обиди в личен план на неанонимните участници във вашият сайт?

 15. lovechtoday каза:

  Уважаеми г-н Пеевски, вие сте публична личност и излизате с името си, което ви прави чест. Но като политик, сигурно искате да знаете какво мислят пишещите тук както за вас, така и за вашата партия.
  Следя всички коментари и когато преценя, че границата е премината, взимам мерки.
  Всеки в „Ловеч днес“ може да коментира с името си или да използва псевдоним, колкото и да не ми харесва последното. Но за съжаление, политиците в цялост имат огромна вина за това, хората да имат притеснение да използват имената си.
  Ще ви помоля да бъдете малко по-търпелив към пишещите.Те изразяват своето мнение и стига да не се преминават допустимите граници, могат да го правят свободно по избран от тях начин.
  В крайна сметка, не коментиращите се борят за вашият глас, а вие за техния.
  Ако имате конкретно оплакване, знаете как може да ми го изпратите или оповестите.

  Павлин Иванов

 16. Илиян Пеевски каза:

  Г-н Иванов, вие също сте публична личност и ако аз си позволя да ви ругая и квалифицирам в личен план поне с 5% от това, с което един участник във вашият сайт си позволява да го прави по мой адрес – дали ще приемете от моя страна подобни „обяснения“ и „разяснения“ за нормални?

  Я погледнете какви гадости и ЛИЧНИ, ЛИЧНИ обиди, г-н Иванов, ми отправя вече втори ден участник във вашият сайт с ник „Д-р Данийка“?

  Това ли са вашите „допустимите граници“?

  Това ли е „изразяване на мнение“, което няма нищо общо, нито с темата, още по-малко с някакъв цивилизован диалог? Прочетохте ли някъде някакво мнение от този „ник“, освен ругатни и персонални обиди? Това харесва ли ви? Това ли е вашият „коментиращ“?

  Що за нахалство и безумие е да обвинявате „политиците“, че някакво невъзпитано и арогантно човече си излива „домашното възпитание“ и хули и обижда в личен план все едно си е у тях? Кого и какво защитавате, давате ли си сметка?

  За каква политика, за какви избиратели, за какви 5 лева ми пишете и се опитвате да замазвате и да оправдавате видимата простащина на един самозабравил се участник във вашият сайт?

  Що за двойни стандарти, г-н Иванов?

 17. lovechtoday каза:

  Г-н Пеевски, вие сте гост на моя сайт. Моля, не ми давайте акъл какво може и какво не може да се прави тук. Ако ви харесва използвайте сайта за да изразите мнението си, ако не изберете друго място. Изборът е ваш и сте свободен да решите кое е добре за вас,
  Ако имате претенции към които и да било коментиращ, според Общите условия на сайта, с които несъмнено сте запознат, знаете, че за коментарите отговорност носят коментиращите. Ако сте засегнат, можете да предприемете всички действия, които ще защитят по най-добрия начин името ви.
  А преценката, кое е добре и кое не за моят сайт, оставете на мен. Ако политиците решаваха това, отдавана „Ловеч днес“ нямаше да бъде свободно място за изразяване на мнение, както от вас, така и от всички читатели на сайта.За радост, това не е така и политиците тук ще се съобразяват с това, което им се казва, независимо дали им харесва или не!

  Павлин Иванов

%d блогъра харесват това: