авг. 07 2014

Брандът и слоганът на Община Троян са патентовани от 01.08.2014г.

Прочетено1484пъти

TROYAN_logoОпределени са правилата за ползване на марката

Маргарита Генкова

Регионалният брандинг е едно съвсем ново течение в глобалния маркетинг. В днешно време, за да може един град, регион или държава, да се отличи и да създаде устойчив образ в съзнанието на потребителите, следва да приеме методите на комуникация на успешните търговски марки.

Изграждането на търговска марка на регион Троян, на първо място създава ясна и систематизирана комуникационна стратегия за региона и на второ място добавяне на стойност към местните продукти и услуги.

Авторите на бранда и слогана на на Община Троян Петко Цочев и Димитър Добрев разработват идеята в продължение на 3 години до създаването на ясната визия на марката. По всички правила за създаване на успешен бранд процесът започнал с намирането на непреходните ценности за региона на Троян. След проучвания и над 400 анкети се оказва, че според местните хора това са чистата природа на региона, традициите и предприемчивия дух на троянци. Пресечната точка и на трите се оказва Балканът, чийто горд образ става основа на логото. Тъй като Троян е в сърцето на планината, то също става част от графичния знак.

На 29 юни 2013г. между Община Троян и авторите Петко Цочев и Димитър Добрев, бе сключен договор за изключителното ползване на авторски права върху произведение на дизайна, представляващо търговска марка на общината.   Брандът и слоганът на Община Троян са патентовани в Патентно ведомство на Република България, с което марката официално е регистрирана и защитена считано от 01.08. 2014г.

            Със Заповед на кмета на Община Троян №767/04.08.2014г., са утвърдени правила за предоставяне от Община Троян ползването на търговската марка. Това право се предоставя безвъзмездно след издаването на разрешение от кмета на Общината. Търговската марка може да се ползва при осъществяването на всички дейности, които са разрешени от закона и може да се ползва само във вида, в който е заявена и защитена в Патентното ведомство. Заинтересованите лица подават заявление до кмета, към което се прилага списък на дейностите, за които ще използват търговската марка. Разрешението се издава за срок до 3 години. Право на ползване на търговската марка на Община Троян имат всички физически и юридически лица, които осъществяват дейност на територията на Община Троян или рекламират стоки, услуги и традиции, произтичащи от общината.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bd-%d1%81%d0%b0-%d0%bf/

Коментари

  1. Анонимен каза:

    Ужас. Три години ли е мъдрено това безлично лого и бездарен слоган? И кой плати за това?

%d блогъра харесват това: