БД „СКОРС“ отчита пред общинския съвет дейността си за първите шест месеца на годината

Прочетено1452пъти

skors602131Отчет за дейността на бюджетна дейност „Самоохрана, контрол, обществен ред и сигурност“ (БД „СКОРС“) на община Ловеч за първите шест месеца на годината влиза в общинския съвет. Основните за решаване задачи за периода според ръководителя на звеното Гриша Генов са оптимизиране работата и разширяване насоките на дейност, изпълнение на текущи задачи, мероприятия, тематични проверки, подобряване на взаимодействието и координацията при изпълнение на служебните задължения с общински, държавни, правоохранителни институции, кварталните съвети и гражданите с цел придобиване на своевременна и актуална информация за нарушения на общинските наредби с оглед бързото извършване на проверки и предприемане на адекватни и законосъобразни действия за предотвратяването им.

Общинското звено е създадено през 2009 г., в момента щатната му структура се състои от ръководител, група „Самоохрана на общински обекти“, група „Контрол по спазване наредбите на Общински съвет, паркинги и синя зона“ и технически сътрудник.

В групата „Самоохрана на общински обекти“ работят един инспектор и 20 охранители, които осъществяват постоянен денонощен режим на охрана. Охраняваните обекти са Обединен детски комплекс (на разклона за селата Лисец и Баховица), крепостта „Хисаря“, училище „Дочо Пенков“, старото депо за отпадъци, алея „Башбунар“, моста на Деветашката пещера, спортната зала (13.30-22 ч.). За покриване на смените при спазване на трудовото законодателство като охранители са пренасочени и петима младши специалисти от втората група „Контрол по спазване наредбите на общински съвет, паркинги и синя зона“. За първите шест месеца на годината не са отчетени посегателства и кражби на охраняемите обекти.

На охранителите на моста на Деветашката пещера са възложени и функции по продажба на билети за посещение на уникалния природен феномен. За периода април – юни 2013 г. приходите от билети са 16 702 лв. Събраните такси от ползване на Спортната зала – дейност, също възложена на БД „СКОРС“, са 3076 лв (за цялата минала година те са 672 лв).

Групата „Контрол по спазването на наредбите на общински съвет, паркинги и синя зона“ се състои от един организатор, двама старши инспектори и един инспектор по контрол и събиране на приходи в общинския бюджет и 25 младши специалисти, от които 9 работник-паркинг и 16 – контрол по обществения ред. Обслужват се платените паркинги до Окръжния съд, до стоматологията, до транспортния мост, до НТС, БТК, до общината и до Младежкия дом. Целоседмичен режим на работа е въведен на паркингите до транспортния мост и до Младежкия дом за дните от 13 май до 31 октомври т. г. Приходите от паркингите за първото полугодие на 2013 г. са в размер на 27 268 лв.

Младши специалистите, ангажирани с контрол на обществения ред, извършват контрол по спазване на наредбите на общинския съвет, участие – самостоятелно и при взаимодействие с органите на МВР, в изпълнение на мероприятия по поддържането на обществения ред в съответствие с Наредба № 1, по осигуряване безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в съответствие с Наредба № 2, връчват заповеди, писма, актове, обявления, решения, съобщения, покани, призовки, наказателни постановления, изготвят протоколи за установяване на действия, факти и събития във връзка с връчването и доставянето на документи и пратки. Дейността в това направление, в което в момента работят 9 служители, е организирана под формата на всекидневни двусменни дежурства от 7.30 ч. до 24 ч. Основните усилия в първите шест месеца на годината, отчетени от Гриша Генов, са в направление превенция, заключаващи се в информиране на гражданите и създаване на условия за недопускане на нарушения. Раздадени са 255 листовки, уведомяващи за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, за санкциите за паркиране върху зелени площи, процедурата за бране на липов цвят, освобождаване на пътното платно от автомобили, възпрепятстващи реализацията на различни мероприятия, нормативната база за билети за вход за Деветашката пещера, основания за спиране на достъпа на граждани до някои от галериите на пещерата. Издадени са 143 предупредителни протокола.

Независимо че превенцията е в основата на всекидневната дейност, съществена работа е извършена по контрола и изпълнението на общинските наредби, се посочва още в отчета. 81 нарушители на обществения ред са санкциониране с акт за установяване на нарушение за изсичане и кастрене на дървета при бране на липов цвят, за извършване на амбулантна търговия, за изхвърляне на отпадъци, просия на обществено място, управление на пътни превозни средства с животинска тяга в града, движение, спиране и паркиране по зелени площи и по пешеходната зона, за липса на регистрация и документи за платена такса на домашен любимец.

Наложени са 28 глоби с квитанции на обща стойност 560 лв за амбулантна търговия, паркиране на зелени площи, липса на документи за платена такса за притежание на куче.

През полугодието са отстранени 36 излезли от употреба автомобила, работено е по 49 сигнала за нарушения на наредбите.

Трайна тенденция за увеличаване броя на актовете е отбелязана в отчета на БД „СКОРС“ за първите шест месеца на 2013 г. – миналата година те са били 60, както и намаляване на глобите с квитанции – през 2012 г. са 102.

В отчета се посочва още доброто взаимодействие с органите на МВР. Съдействие е оказано при ограничаване на движението и премахване на коли от уличната мрежа при ремонтни дейности и снегопочистване, при провеждане на спортни и културни прояви, при ежемесечното замерване на изразходена еленергия от наемателите на общински обекти. Младши специалистите редовно оказват и помощ на РУП – Ловеч, като поемни лица. За отчетния период са ангажирани 42 служители за 84 часа. Младши специалистите още са активни участници в аварийно-спасителни мероприятия.

За периода писмено е отговорено на 29 писма и молби и на 18 жалби от граждани. Разработени са 40 докладни записки до кмета, свързани с констатирани нередности и проблеми.

Тримата инспектори по контрол и събиране на приходите в общинския бюджет в резултат на своята дейност са формирали приходи в размер на 11 595 лв.

Общо приходите от дейността на БД „СКОРС“ са 61 485 лв, формирани успоредно с работата по охраната на стационарни обекти и контрола на обществения ред. Така бюджетната дейност се утвърждава като необходима структура в помощ на община Ловеч и гражданите, които я припознават като звено, решаващо определени проблеми, посочва в заключение в отчета си ръководителят на БД „СКОРС“ Гриша Генов.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b1%d0%b4-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%81-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b2/

1 коментар

  1. Г-н Генов, очаквам Вашия отговор защо униформен служител на звеното, на което сте ръководител, бие пред хората и техните невръстни деца бездомни кучета по алеята Башбунар. Това Ваши инструкции ли са или под прикритието на униформата господинът се е нагърбил самоволно да решава проблема?
    Защо този служител си позволява да бъде агресивен и към граждани, отправили му упреци за побоя?

%d блогъра харесват това: