Актуални проблеми разгледа Общинската комисия за безопасност на движението в Ловеч

Прочетено1435пъти

Актуални проблеми и предложения разгледа на 4 януари 2018 г. Общинската комисия за безопасност на движението на свое заседание, ръководено от Даниел Колев – зам.-кмет на община Ловеч и председател на комисията.

Дневният ред от пет точки бе гласуван и приет единодушно от присъстващите. Прието единодушно бе предложението за изграждане на тротоар на част от ул. „Ерфурт“ в ж.к. „Младост“ в гр. Ловеч, покрай южната страна на двора на ОУ „Проф. Димитър Димов“. Комисията прие заданието за изработване на План-схема на комуникационно-транспортната мрежа и генерален план за организация на движението на квартали и зони от гр. Ловеч и актуализиране на съществуващата.

Прие се също да се реализира нова пешеходна пътека тип „Зебра“ със съответното знаково обозначение и осветление в края на предпазните пана в посока училище „Д. Димов“. Съществуващата повдигната пешеходна пътека ще се премахне. Ще се възстановят липсващите предпазни пана от ограждението пред входа на гимназията. Да се монтира на ул. „Акад. Иван Урумов“ от страната на гимназията пътен знак В27 с допълнителна табела Т3 „50 метра“.

Прие се и предложението за поставяне на пътен знак „Стоп“ на източния край на ул. „Пано Рогозаров“ в кв. „Гозница“, на изхода на улицата към пътния възел и към входа на квартала откъм ж.к. Младост. Изпълнението се възлага на „ЕКО“ ЕАД Ловеч.

Относно постъпило на имейла на общината предложение на гражданин за проверка на необходимостта от светофара на Y-образното кръстовище на улиците „3-ти март“ и „Княз Имеретински“, се прие, че светофарната уредба и пешеходната пътека на кръстовището са необходими.

Комисията не прие предложението за поставяне на ул. „Тома Давидов“ в гр. Ловеч на два броя пътни знаци В-27 и допълнителни табели с надпис „Забраната не важи за МПС собственост на живущите на ул. „Тома Давидов“. Главният мотив е, че улицата е публична общинска собственост и няма как да бъде забранено на едни граждани и разрешено на други да спират и паркират на нея.

Не си прие и предложението за изграждане на пътен възел – улица, директно свързваща (без ж.п. прелез) гр. Ловеч с кв. „Гозница“ и кв. „Продимчец“, тъй като предложението е необосновано и финансово трудно осъществимо.

Докладвани бяха и предложенията от инж. Милен Русев във връзка с организацията и безопасността на движение в града. По всяко едно от тях бе взето отношение и набелязани съответни мерки. Относно паднали и липсващи пътни знаци, секретарят на комисията информира, че при получаване на информация или сигнал незабавно се възлага на „ЕКО“ ЕАД да възстанови или отремонтира такива знаци, като своевременно се реагира и при установяването на увредени или липсващи знаци, както и за увредени маркировки.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/

2 коментара

  1. И да не забравят да направят на този тротоар инвалидно паркомясто.Ей така да си имат лично.

    1. Те лични ли са..? Да искам и аз едно пред музея за татко че няма къде да паркирвам като дойдат гражданите на кръчма