Активна 2017 година за ловешките туристи

Прочетено772пъти

Текст: д-р Дарина Петрова, члeн на УС на ТД“Стратеш“     

Туристическо дружество „Стратеш“ проведе годишното си отчетно събрание с доклад на председателя  на Управителния съвет Светослав Генков, констатиращ повишена активност, нарастване  броя на проявите, свързани с високо – планински, исторически и културен туризъм, повишена стопанска дейност и членска маса от 520 души.
Заложените в  календарния план за 2017 година 28 туристически прояви, включително една в чужбина, бяха осъществени с участието общо 922 души.
В ежемесечните „Зелени недели“, еднодневни туристически походи, през 2017 г. се включиха 356 души, за сравнение през 2016 те бяха 228 , резултат недвусмислено водещ до извода, че тази масова форма на туризъм набира все повече привърженици на историческо – културното ни наследство и природни красоти в по-ниските части на страната.

Посетени бяха Деветашкото плато, Еменския каньон, Хотнишкия водопад и еко-пътека, Реселешката екопътека, карстов регион Карлуково, Черни връх и Боянската църква, кораба „Радецки“, исторически забележителности в Свищов и Велико Търново –  реставрираната крепост „Трапезица“, античните градове, Ескус и Нове, манастирите в област Габрово, Люлякова разходка по хълмовете на Ловеч.
За съхраняване на историческата памет и почит към делото на Васил Левски бяха проведени две прояви – поход на 26 декември до „Пази мост“, денят, в който Левски напуска Ловеч  и извървява последния си път на свобода до Къкринското ханче и традиционния поход на 19 февруари, подкрепен от Община Ловеч до Къкринското ханче. За целта бе ушито специално знаме с лика на Левски и рекламни тениски с лика на Апостола и емблемата на туристическо дружество „Стратеш“, Ловеч. Въпреки лошото време проявите бяха масово посетени, включително от млади хора – ученици от Езикова гимназия, Ловеч. В последната взеха участие над 60 човека, включително представителя на УС на БТС Атанас Сивков.
   В привлекателните, високо-планинските, три- и пет-дневни, походи в Рила, Пирин, Родопите през 2017 год.участие взеха 413 души. Проявата в Р. Гърция събра 44 членове, като по-голяма част от тях достигнаха вр. Митика, 2917 м.н.в. в планината Олимп. Всички участници в тази проява посетиха и прочутите манастири Метеора, също Солун, планината Беласица, Самуиловата крепост, Рупите и останаха с най-добри спомени от всичко видяно и преживяно. За пръв път се организира тридневна проява в Северозападна България с  основната цел изкачването на вр. Миджур 2168 м.на границата със Сърбия и посещение на други обекти .

Продължи успешната работа за популяризиране на туризма сред децата и учениците. За поредна година ТД“Стратеш“  организира детски обучителни лагери, през февруари на Беклемето с 21 участници в ски-училище и през юли на 2017 на х.“Дерменка” с 44 участници – млади планинари.

     И през 2017 г. по крайна необходимост и инициатива на г-н Иван Пенчев, член на УС и ПСС отряд Ловеч, с финансовата и материална помощ на НП “Централен Балкан”, както и със средства на Дружеството сбяха подмениха повече от 110 информационни табели в посока х. “Дерменка” и се монтираха три нови маркировъчни стълба в района на билната пътека от Беклемето до хижа „Дерменка“ в израз на грижата на нашето ТД и ПСС отряд Ловеч за безопасното и сигурно преминаване на туристите в този опасен на моменти район.

През  2017 г. членовете на Клуба на туристите ветерани към ТД „Стратеш“, чиято цифра наброява 119 човека също проведоха много и разнообразни мероприятия, пример на задружността, човешките взаимоотношения и идеите на туризма, на които са се посветили.

   През 2017 година двукратно бе сменен наемателят на хижата на Дружеството „Дерменка“. Извършени бяха редица ремонти в кухнята, столовата и сградата, които бяха нужни и неотложни  за доброто на всички посетители и туристи.
Сериозни затруднения и проблеми отчете ТД“Стратеш“ в поддържането на стопанските си обекти. Извършена бе техническа екпертиза за състоянието на Туристически дом “Стратеш”. Предвид  перспективите за неговото бъдещо експлоатиране и затруднено стопанисване от страна на  ТД, Общо събрание на Дружеството реши, че този  обект може да се отдаде за срок до 25 години за експлоатиране при условия, договорени от УС. Търсят се инвеститори и наематели и за обектите – ресторант“Юзината“ и х.“Баш Бунар до Пресечената скала над града.

Въпреки трудностите на времето ТД „Стратеш“, едно от най-старите граждански сдружения в Ловеч, което не е прекъсвало дейността си от основаването си през 1902 г., продължава своята активна дейност и печели нови почитатели на прекрасната българска природа и достойна история, ценности на туризма завещани ни от Алеко Константинов.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-2017-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8/